Dorkas

                  
Vrouwen vereniging “Dorkas”

Het najaar nadert en we hebben plannen gemaakt voor het nieuwe verenigingsseizoen.
Snel was de zomer voorbij en het is goed om ons samen weer te buigen over de Bijbelstudies.

Het jaarthema is: “Zie het Lam van God”
In de Bijbelstudies staan we stil bij het leven van Johannes de Doper.
Hij mocht de wegbereider van de Heere Jezus zijn; Hét Lam van God.
Het lam van God heeft een centrale plaats in de Bijbel.
De offers in het Oude Testament wezen al heen naar de komende Zaligmaker en ook door de profeten werd Zijn komst voorzegd.
Alleen door Christus, het Lam van God, kan verzoening gedaan worden voor onze zonden.

Ook 500 jaar geleden toen de Reformatie plaatsvond werden de ogen van velen geopend voor dit Lam.
De vraag die Luther bezig hield was: Hoe kom ik met God verzoend?
Johannes gaf al het antwoord: ‘Alleen door het bloed van het Lam’

De gezamenlijke startavond is dit jaar in De Zaaier waar ds. J. Harteman met ons zal nadenken over het thema:“Sola Scriptura”…….  Alleen de Schrift.
Op de Bondsdag, donderdag 21 september, is het thema:  “Verzoening door het bloed van het Lam”
De open avond voor alle verenigingen is op 5 maart 2018 in de Zaaier.

Voor dit alles geldt, Deo Volente.

We hopen dat we weer goede ontmoetingen zullen hebben rondom de open Bijbel.
Kom gerust een avond kijken. U bent hartelijk welkom!

Programma 2017 -2018

DORKAS

 

Maandag 11  september

Startavond  (MV Calvijn)

 

Maandag 18  september

 

Bijbelstudie 1

Donderdag  21 september

Bondsdag Barneveld

 

Maandag   2  oktober

 

Bijbelstudie 2

Maandag  16 oktober

 

Bijbelstudie 3

Woensdag 25 oktober

Regioavond Genemuiden

Ds. D. Zadok

Maandag  30 oktober

Thema-avond

 

Dinsdag 7 november

Besturenbijeenkomst IJsselmuiden

 

Maandag  13 november

 

Bijbelstudie 4

Maandag  27 november

 

Bijbelstudie 5

Maandag  11 december

Kerstviering

 

Maandag     8  januari

Jaarvergadering

Bijbelstudie 6

Maandag   22  januari

 

Bijbelstudie 7

Woensdag  24 januari

Themabijeenkomst

Genemuiden

Maandag     5  februari

 

Bijbelstudie 8

Maandag   19  februari

 

Bijbelstudie 9

Maandag     5  maart

Open avond

 

Maandag   19  maart

Paasviering

 

Maandag     9  april

 

Bijbelstudie 10

Maandag   23  april

Afsluiting

 

 

 

Programma 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigingen en clubs


Bestuur

Voorzitter:
mw. A. Bouma-Groothuis
Groenendael 141
8271 EH IJsselmuiden
tel. 3325993 

Secretaresse:
mw.. G. van Lente–Koers 
Korenbloem 12
8271 DR IJsselmuiden
tel. 3315226  

Penningmeesteres:
mw. N. Holtland–Fransman
Kerspelstraat 7
8271 TH IJsselmuiden
tel. 3330795