Tryfosa

Tryfosa ontleent haar naam aan Romeinen 16:12 waar staat: Groet Tryfena en Tryfosa, vrouwen die in de Heere arbeiden.
Wij zijn een groep ‘jonge’ vrouwen die 1x per 14 dagen bij elkaar komen. 
Dit is op de donderdagmorgen van 9.15 t/m 11.15 in ‘het Baken’ naast de Dorpskerk.
De leeftijd ligt op dit moment tussen de ong. 30 en 55 jaar, maar iedereen is welkom!
Het seizoen start in september en we gaan door tot en met april.
Aan het eind sluiten we het seizoen samen af met een gezellig dagje weg.

Wat doen wij zoal op een kring ochtend?
Samen zingen we mooie liederen, gaan we in gebed, lezen we een Bijbelgedeelte, degene die de inleiding verzorgt vertelt hier wat over, daarna gaan we ons, in groepjes van ong. 3 personen, verdiepen in het Bijbelgedeelte.
In de pauze drinken we een bakje koffie of thee met wat eigen gebakken lekkers erbij. 
Daarna  gaan we in kleine groepjes vragen bespreken uit ‘de Hervormde vrouw’ of op een andere  manier de verwerking doen. Bijv. via kaarten op tafel, een gedicht schrijven of een collage maken.
We willen als gemeente om elkaar heen staan en met elkaar meeleven door voor elkaar te bidden en kaarten te sturen naar hen die iets te vieren hebben,  ziek zijn of met zorgen te maken hebben.

In het komende seizoen 2017-2018 willen wij de volgende bijbelstudie’s behandelen:

• Groot voor de Heere............................................. Lukas 1:5-25/ Maleachi 4:5-6
• Ontmoeting vol verwachting................................ Lukas 1:36-45
• Johannes is zijn naam......................................... Lukas 1: 57-75
• Bestemd voor de Heere....................................... Lukas 1:76-80/Johannes 119-28
• Johannes, loopjongen van Christus................. Lukas 3:1-18/Jesaja 40:3-4
• Zie het Lam van God............................................ Markus 1:4/Johannes 1:29-37
• De doop van Johannes....................................... Mattheus 3:5-8 en 3:13-17
• Vriend van de Bruidegom................................... Johannes 3:22-36
• Twijfel en aanvechting.......................................... Markus 6:17 / Lukas7:18-23 / Jesaja 35:5-6 en 61:1-2
• De aardse loopbaan beëindigd......................... Markus 6:17-29 / Mattheus 11:7-19

Ook vieren we samen Kerst en Pasen en is er een thema avond georganiseerd door een van de vrouwenkringen.
We staren met de vrouwenkring op D.V. 21 september 2017 om 9.15 u in het Baken.

Welkom!!
Het is toch heerlijk om eens een ochtend uit je dagelijkse beslommeringen weg te zijn en samen met andere vrouwen tijd te maken om naar Gods stem te luisteren!
Kleine kinderen hoeven geen belemmering te zijn, wij zijn heel blij met onze  4 vaste oppasdames die beurtelings met z’n 2en oppassen in de Zaaier.
Waag de stap en kom een keertje kijken!
Heb je nog vragen?
Bel of mail gerust naar: Barthina Dekker  jmdekker@home.nl , telefoonnummer: 038-3310942


Verenigingen en clubs


Bestuur

Voorzitter:
Barthina Dekker
Tichlerstraat 30
8271 VE  IJsselmuiden
tel. 038-3310942

Secretaresse:
Herma van der Stege                  
Groenendael 164                           
8271 EJ IJsselmuiden                   
tel.: 038-3314488     

Penningmeesteres:
Lineke Holtland
tel. 3318292

 

Gedichten n.a.v. enkele namen van Jezus