Bijbellezingen en kringen wijk I


Vorming en toerusting is ook belangrijk in het seizoen 2017-2018. Ondermeer door Bijbellezingen en kringwerk kan daar invulling aan worden gegeven. Hieronder de data – met het voorbehoud van  Jacobus – zodat u deze tijdig in uw en  jouw agenda kunt reserveren. Het gaat immers om waardevolle en verrijkende bijeenkomsten. Hartelijk welkom!

Afbeeldingsresultaat voor ds. W.J.Westland

De Bijbellezingen zijn gepland om 19.30 uur in de Dorpskerk op de donderdagen 5 en 19 oktober, 16 en 30 november, 7 december, 4 en 25 januari, 8 en 22 februari en 8 maart. We hebben er rekening mee gehouden dat op vrijdagavond 27 oktober de Hervormingsavond wordt gehouden en dat het 1 november dankdag is. De eerste serie Bijbellezingen over het leven van Barnabas wordt verzorgd door ds. W.J. Westland uit Lelystad.

 

 

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor ds. W.J.WestlandDs. A.D. Goijert uit Nijkerk gaat voor in de Bijbellezingen na de jaarwisseling. Deze serie van 5 heeft als thema: ‘De rijkdom van de Psalmen, Gods eigen Liedboek.’ Achtereenvolgens komen de Psalmen 48-52 aan de orde. Jong en wat ouder hartelijk welkom!

 

 

 

 

 

 

De jonge lidmatenkring komt bijeen op de dinsdagavonden 3 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart en 3 april. Deze kring wordt geleid door ouderling-kerkrentmeester Van Dijk. Zeker als je dit jaar of enkele jaren geleden belijdenis hebt gedaan, is deze kring een waardevol middel om niet in ‘een gat’ te vallen, maar om op vaste tijden de Bijbel te lezen en hierover met elkaar te spreken. Dit seizoen willen we nadenken over de ontwikkeling van het geloofsleven aan de hand van een boekje van dr. H. van den Belt: ‘Bloeien, snoeien en groeien’.


Gerelateerde afbeelding

 

De lidmatenkring komt samen op de woensdagavonden 27 september, 25 oktober, 22 november, 17 januari, 14 februari, 21 maart en 18 april. De kring begint om 20.00 uur in ‘de Zaaier’. Dit seizoen behandelen we het boekje ‘Vruchtbaar door verdrukking. Het leven van Jozef’, geschreven door ds. M. Klaassen. U bent hartelijk welkom en ook lopende het seizoen kunt u gerust ‘instappen’.  

 

 

 

 

 

Vorming en toerusting