Bijbelstudie en lezingen


Zondagavondbijbelstudie voor jongeren in Het Baken
Ken jij God? Ken je Hem echt?
Mijn Bijbel heeft maar liefst 1376 bladzijden nodig om te beschrijven wie God is, wat Hij is en hoe Hij is. Iedere bladzijde van de Bijbel vertelt namelijk over God! “Daar zie ik lang niet altijd iets van’, zul je misschien zeggen. Dat is nou precies de reden waarom wij iedere 1e  zondagavond van de maand een Bijbelstudieavond houden. Een avond waarop we met elkaar als jongeren de Bijbel willen bestuderen. Omdat we over God nooit uitgeleerd raken. Omdat wij vanuit onszelf zo blind zijn geworden, dat God ons in Zijn Woord  alles moet uitleggen.
Dat vraagt van ons wel inspanning en inzet om de Bijbel niet alleen te lezen, maar ook te bestuderen. God wil dat gebruiken om een levende relatie met de Heere Jezus te krijgen en te verdiepen. Heel persoonlijk. Zodat je mag gaan geloven dat Hij niet alleen voor anderen, maar ook voor jouw zonden is gestorven. Dan heb je het ware geluk gevonden.
Ben je 16 of ouder? Dan ben je van harte welkom in Het Baken. We beginnen om 20.00 uur. Natuurlijk is er ook alle ruimte voor gezelligheid. Kom gewoon eens kijken!!

http://nieuwbegin.net/wp-content/uploads/2013/10/bijbelstudie-150x150.jpg

 

 

 

 

 

Marinus ten Brinke en Klaas Arjen van der Linde

 

Bijbellezingen 2016/2017
Det komende winterseizoen D.V. zullen er in de Dorpskerk opnieuw 10 Bijbellezingen worden gehouden. Vanwege de tijdsinvestering die dat vraagt, zal ik er dit seizoen zelf 5 voor mijn rekening nemen. In verband met de verwachte gezinsuitbreiding in oktober hebben we ervoor gekozen dat ik de 5 Bijbellezingen vanaf januari zal verzorgen; we hebben ds. Emaus (Urk) bereid gevonden om de eerste 5 Bijbellezingen van dit seizoen in te vullen. We noemen alvast de data, zodat u ze kunt noteren in uw agenda:

Donderdag 29 september;

donderdag 13 oktober

(Vrijdag 28 oktober: Reformatieherdenking);

donderdag 10 november;

donderdag 24 november;

donderdag 15 december.

donderdag 19 januari;

donderdag 2 februari;

donderdag 16 februari;

donderdag 2 maart;

donderdag 16 maart.

Vorig seizoen luisterden we naar de eerste Petrusbrief; we hopen binnenkort van ds. Emaus te vernemen welke stof hij hoopt te behandelen. In die eerste Petrusbrief lazen we toen overigens (ik roep het maar in herinnering, bij wijze van uitnodiging om ook dit seizoen uw plek in te nemen): ‘Als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is. Tot Welken komende, als tot een levende Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar; zo wordt gij ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus’.

 

 

 

 

 

 

Vorming en toerusting