Catechisatie

 

Catechisatie Wijk I seizoen 2017-2018
Moeilijk woord eigenlijk, ‘catechisatie’. Vatbaar voor spelfouten, en heel vaak verbasterd tot ‘kattenbak’. Toch is het een heel mooi woord, dat precies de bedoeling van catechisatie weergeeft. Het komt van een Grieks werkwoord (kata-èchéoo) dat zoiets betekent als ‘van boven af klinken’. Op catechisatie gaat het om de stem van God die uit de hemel klinkt en jij wordt aangesproken. Heel persoonlijk. God laat Zijn beloften en geboden horen. Met als doel, dat jij antwoord leert geven. Daar is de Heilige Geest op uit; dat in jouw hart de echo wordt geboren op de roepstem van God. In afhankelijkheid van de Heilige Geest hopen we dan ook weer van start te gaan met het nieuwe catechisatieseizoen, en wel op D.V. maandag 18 en dinsdag 19 september. De catechisaties worden dit jaar gegeven door ouderling Bouma, dhr. Wiersma, dhr. Van Boven en door ds. Lubbers. Dhr. Van Boven komt ons dus versterken en daar zijn we dankbaar voor.
We kijken uit naar een gezegend seizoen. Van harte welkom! En dat zeggen we vooral tegen die jongeren die 12 zijn en dit seizoen voor het eerst zullen komen. Hieronder vind je de groepsindeling en de tijden. Er zijn wat wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Even opletten dus…  (Wat de leeftijden betreft: Houd aan welke leeftijd je hebt op 1 oktober):

Verenigingsgebouw Grafhorst

Oud. Bouma                12/13 jarigen                           Maandag 16:00-16:45 uur       
Oud. Bouma                14/15 jarigen                           Maandag 16:45-17:30 uur       

‘De Zaaier’

Dhr. Van Boven:          12 jarigen                                 Maandag 18:30-19:15 uur       
Dhr. Van Boven:          13 jarigen                                 Maandag 19:15-20:00 uur       
Dhr. Wiersma:             14/15 jarigen                           Maandag 18:30-19:15 uur       
Ds. Lubbers:                18+ (Groep 1)                         Maandag 19:25-20:15 uur
Ds. Lubbers:                Belijdeniscatechisatie           Maandag 20:15-21:45 uur

Dinsdag

Ds. Lubbers:                16/17 jarigen                           Dinsdag 18:30-19:15 uur         
Ds. Lubbers:                18+ (Groep 2)                          Dinsdag 19:15-20:00 uur         

Waarschijnlijk zal de groep 18+ dit seizoen enorm groot worden; vandaar dat jullie de keuze hebben of je op maandag of dinsdag komt. Willen jullie per mail je voorkeur aangeven? Het zou mooi zijn als beide groepen ongeveer even groot worden. Of misschien zijn er nog andere 18-plussers die zich op gaan geven voor de belijdeniscatechisatie (zie onder)…?                        

Belijdeniscatechisatie
Dankbaar ben ik voor de aanmeldingen die tot nu toe binnen kwamen. We starten op D.V. 18 september; zie het schema hierboven. Als ik ’s zondags de kerk rond kijk en als ik de namenlijst van de catechisanten van vorig seizoen bekijk, vermoed ik dat er nog meer jongere en iets oudere gemeenteleden aan het aarzelen zijn of zij zich op zullen geven. Schroom niet en meld je aan (of heb desgewenst eerst een keer een gesprekje met me) – de HEERE is het waard dat je Hem zoekt en wat is het verrijkend om een seizoen lang samen met anderen die vaak vergelijkbare vragen hebben als jij, het Woord van de HEERE te onderzoeken.

Aangepaste catechisatie wijk I
Als het winterwerk weer gaat beginnen, hopen we ook de aangepaste catechisatie weer een vervolg te geven. Komend seizoen gaan we verder met de 10 geboden. De eerste vijf geboden hebben we al behandeld. Vanwege de geboorte van Jurre duurt het nog iets langer voordat wij weer beginnen, maar vanaf maandag 2 oktober hopen we iedere maandagavond samen te komen.
Klazien Bouma en Lisanne Hofstede

`

 


Catechisatie wijk 2 - seizoen 2017-2018

Ha meiden en jongens,

We hopen het nieuwe catechisatie-seizoen te beginnen op maandag 25 en dinsdag 26 september.
Jullie zijn allemaal weer hartelijk welkom!

Een extra hartelijk welkom voor degenen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan en dus ook voor het eerst de catechisatie gaan volgen!

Omdat we graag willen weten op hoeveel catechisanten we kunnen rekenen en de groepen van tevoren willen indelen, is het belangrijk dat je je zo snel mogelijk aanmeldt. Dat kun je doen door via de link onderaan het digitale aanmeldingsformulier in te vullen.
Je kunt kiezen voor de maandag- of voor de dinsdagavond.

Catechisatiegroepen en -tijden:

12 t/m 14 jaar (vo klas 1 t/m 3): maandag 19.10 - 20.15 uur
12 t/m 14 jaar (vo klas 1 t/m 3): dinsdag 18.25 -19.30 uur
15 t/m 17 jaar (vo klas 4 t/m 6): maandag 18.25 -19.30 uur
15 t/m 17 jaar (vo klas 4 t/m 6): dinsdag 19.10 -20.15uur

18 jaar en ouder: maandag 18.45 -19.30 uur
18 jaar en ouder: dinsdag 19.00 -19.45 uur
(degenen die nog in 2017 18 jaar worden mogen kiezen of zij meedoen met de 15 t/m 17 jarigen of met de 18-jarigen en ouder)

Klik op deze link en vul het aanmeldingsformulier in.

Belijdeniscatechisatie:

Naast het éénjarige traject zijn is er sinds vorige jaar ook een twééjarig traject. Je kunt er dus voor kiezen om i.p.v. één seizoen, er twee seizoenen over te doen om toe te groeien naar het moment van openbare geloofsbelijdenis (uiteraard is het tweede jaar niet een herhaling van het eerste jaar, het zijn verschillende programma’s).

Zo’n tweejarig traject is vooral fijn voor degenen die denken ‘nog lang niet’ toe te zijn aan het doen van openbare belijdenis, maar er wel meer van willen weten, zonder dat er druk op zit.

Je mag ook meteen aan het tweede jaar beginnen(dus kiezen voor een éénjarig traject), ook als je nog niet zeker weet of je aan het eind van dat jaar belijdenis zult doen. De definitieve beslissing kun je in de loop van het seizoen nemen.

De bedoeling is dat degenen die het afgelopen seizoen het eerste jaar van het tweejarige traject hebben gevolgd, zich nu inschrijven voor het tweede jaar. Mocht je dat om een of andere reden (nog) niet zien zitten, neem dan even contact met mij (ds. Brussaard) op, dan kunnen we overleggen.

Tijden en locaties belijdeniscatechisatie:

Het tweejarig traject: dinsdag van 19.00u -20.00u
Het eenjarige traject: maandag van 19.00u -21.30u

Als je overweegt het eenjarige traject te volgen, maar nog twijfelt, kom dan D.V. in ieder geval naar de eerste avond op maandag 25 september in basisschool Ichthus (19.00u-20.15u), waaraan je vrijblijvend kunt deelnemen. Ds. Brussaard zal dan uitleggen wat belijdenis doen betekent en wat de belijdeniscatechisatie inhoudt. Pas daarna beslis je of je verder gaat of niet. Vul wel het aanmeldingsformulier in, ook als je nog niet zeker weet of je verder gaat, zodat we weten op hoeveel aanwezigen we die avond kunnen rekenen.

Wij hebben er weer veel zin in en hopen dat je komt meedoen!

Klik op deze link en vul het aanmeldingsformulier in.

Een hartelijke groet en graag tot ziens!
Het catecheseteam


Catechisatie voor andersbegaafden

Het is voor andersbegaafden mogelijk een speciaal voor hen aangepaste catechisatie te volgen. Op eenvoudige wijze wordt daar de bijbelse boodschap verteld en samen gezongen. Dit is een samenwerking met De Hoeksteen.
Elke twee weken komen op maandag twee groepen en op woensdag één groep samen van 18.45 - 20.00 uur. Beide catechisaties worden gehouden in basisschool de Eben-Haëzer.

Voor verdere mededelingen verwijzen wij u naar het kerkblad.

Vorming en toerusting

Contactpersoon catechisatie wijkgemeente I
jeugdouderling S. Wielink
Burg. Van Engelenweg 30 
8271 AS IJsselmuiden
tel. 038-7853130 


Contactpersoon catechisatie wijkgemeente II
Piet de Graaf
Graspieper 36
8271 GW IJsselmuiden
tel. 038-3311607
Contactpersoon catechisatie voor andersbegaafden:
mw. C. van den Berg
De Omloop 14
8261 LP Kampen
tel. 038 - 75 074 13