Alpha cursus

De Alpha-cursus biedt een kennismaking met het christelijk geloof. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er enerzijds duidelijke informatie wordt overgedragen en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting.

De Alpha-cursus biedt mensen de gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun leven. Het cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. Het zet in bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een relatie met God. Op tien woensdagavonden staat een vraag centraal waar we met elkaar over na willlen denken. Vragen zoals: 'Wie is Jezus?' en 'Waarom en hoe lezen we de Bijbel?'. Daarnaast denken we ook een vrijdagavond en een zaterdag na over het werk van de Heilige Geest.

De cursus is er voor iedereen die wel met anderen van gedachten wil wisselen over deze vragen. De cursisten in de vorige cursussen kwamen vanuit verschillende achtergronden: kerkelijk en niet-kerkelijk, jongere en wat oudere. Dit maakt dat de gesprekken boeiend en zeer leerzaam waren. De cursus biedt een vrijblijvende en daardoor laagdrempelige kennismaking met het christelijk geloof. (zie onderaan deze pagina voor een aantal kernpunten van het Christelijk geloof).

Opgave van te voren is niet verplicht en bevalt de cursus niet, dan kunt u vrijblijvend stoppen. De cursus wordt gehouden in de 'Ichthusschool', Groenendaal 226. De avonden beginnen om 19.00 uur met een gezamenlijke maaltijd en rond 21.30 uur sluiten we af. Voor meer informatie kunt u bellen met Marijke Sellis (038 - 33 180 98).


Vorming en toerusting


Contactpersoon: