Nieuws wijk II

‘Halleluja! Zingt de Heere een nieuw lied, Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen’ (psalm 149:1). Ds. Van Dam heeft laten weten het beroep naar onze gemeente te aanvaarden. Lof zij aan onze God! We zijn God dankbaar dat na 1,5 jaar vacant te zijn geweest straks weer een herder en leraar verbonden is aan onze gemeente. God is goed voor ons!

Ds. Van Dam en zijn gezin zijn aangenaam getroffen door het vele medeleven vanuit de gemeente. Het deed hun goed. Ook de ontmoeting in de eredienst en de ontmoeting met de gemeente werden als hartelijk ervaren.

Als (wijk)gemeente zijn we dankbaar en blij. Tegelijk breekt er voor ds. en familie Van Dam een periode aan van afscheid nemen. Niet gemakkelijk. Laten we als gemeente in de komende periode de familie Van Dam weten dat ze welkom zijn, middels een kaartje, mailtje of anderszins.

Gemeente, als kerkenraad bedanken we u hartelijk voor uw betrokkenheid bij het beroepingswerk. Maar het gebed is nog niet ten einde, laten we de dank voortzetten en bidden om een goede voorbereiding op de komst van familie Van Dam.

 

Adresgegevens:

Ds. M. van Dam
Torenlaan 46
3743 HH Baarn

dsmvandam@solcon.nl

 

Ha meiden en jongens,

We hopen het nieuwe catechisatie-seizoen te beginnen op maandag 23 en dinsdag 24 september. Jullie zijn allemaal weer hartelijk welkom! Een extra hartelijk welkom voor degenen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan en dus ook voor het eerst de catechisatie gaan volgen! Omdat we graag willen weten op hoeveel catechisanten we kunnen rekenen en de groepen van tevoren willen indelen, is het belangrijk dat je je zo snel mogelijk aanmeldt. Dat kun je doen door via de link onderaan het digitale aanmeldingsformulier in te vullen. Je kunt kiezen voor de maandag- of voor de dinsdagavond.

Op beide avonden zijn de aanvangstijden gelijk voor dezelfde leeftijd, een verandering dus:

12 t/m 14 jaar (vo klas 1 t/m 3): 18:25 - 19:30 uur
15 t/m 17 jaar (vo klas 4 t/m 6): 19:10 - 20:15 uur
18 jaar en ouder: maandag 19:15 - 20:00 uur
18 jaar en ouder: dinsdag 18:45 - 19:45 uur
(degenen die nog in 2019 18 jaar worden mogen kiezen of zij meedoen met de 15 t/m 17 jarigen of met de 18-jarigen en ouder)

Klik op deze link en vul het aanmeldingsformulier in. (De gegevens van het aanmeldingsformulier worden alleen voor de catechisatie gebruikt.)

Wij hebben er weer veel zin in en hopen dat je komt meedoen! Mocht je vragen of opmerkingen hebben stuur dan een berichtje naar 1 van de jeugdouderlingen:

  • William van den Berg - 0625022004
  • Bart van ’t Ende - 0638489122

 

Een hartelijke groet en graag tot ziens! 

Het catecheseteam

 

 

Belijdeniscatechisatie:

Dit seizoen is er alleen een éénjarige belijdeniscatechisatie. Deze catechisatie wordt gehouden op vrijdagavond  van 19.00 -20.30 uur in de Zaaier en wordt gegeven dit seizoen door br. Jan Biersteker. We starten D.V. op vrijdag 13 september.

Als je nog twijfelt, kom dan in ieder geval naar de eerste avond waaraan je vrijblijvend kunt deelnemen. Jan Biersteker zal dan uitleggen wat belijdenis doen betekent en wat de belijdeniscatechisatie inhoudt. Pas daarna beslis je of je verder gaat of niet. Of je ook daadwerkelijk openbare belijdenis zult afleggen bepaal je in de loop van het seizoen. Vul wel het aanmeldingsformulier in, ook als je nog niet zeker weet of je verder gaat, zodat we weten op hoeveel aanwezigen we die avond kunnen rekenen.

Klik op deze link en vul het aanmeldingsformulier in.

Voor vragen kun je contact opnemen met br. Jan Biersteker biersteker5@yahoo.com | 0616523768Klik hier om de foto's te bekijken van de gemeentedag wijk II

We zijn opzoek naar jou! Vindt je het leuk om mee te doen en mee te denken met de jongerendienst, meldt je dan aan!

Of je nu op de voorgrond of op de achtergrond wilt mee doen, alles is mogelijk! Met jouw inbreng kunnen we de diensten dichterbij jongeren brengen.

Bij vragen kun je een berichtje sturen naar 1 van de jeugdouderling of een mailtje sturen naar: jongerendienstendorpskerk@gmail.com

De eerst volgende jongerendienst is zondag 6 oktober om 16.00 uur!

Een aantal leidinggevenden van de oppas+ in de Oosterholthoeve gaat stoppen. Aanvulling van het team is nodig om de frequentie van oppassen voor ieder prettig en in balans te houden. We zijn op zoek naar minimaal 3 mensen die 1 keer in de ca. 10 weken leiding willen geven aan oppas+.

Hiervoor zoeken we mensen met ervaring/affiniteit in het onderwijs en/of ander kinderwerk. Voor meer info en opgave kan je terecht bij Geja Felix geja@famfelix.nl 06-30999979.

Laat dit belangrijke stukje niet alleen aan anderen over, maar help mee bij de basis van de geloofsontwikkeling van de kleuters van de gemeente.