De Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst en haar diaconie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van beschikkingen die door de belastingdienst zijn afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. Per 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen transparant online zijn: voor iedereen moet te controleren zijn wat doel en beleid is van deze instellingen, wie de bestuursleden zijn en hoe zij worden beloond. Ook moet een verkorte staat van baten en lasten worden gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2016 moeten ook kerkgenootschappen zoals de Protestantse Kerk Nederland met haar gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels voldoen.

ANBI Publicatie 2022

 ANBI Diaconie
 Jaarrekening Diaconie


Jaarrekening Diaconie 2021 (geplaatst op 22 juni 2022 )

 Jaarrekening CvK 2021

 ANBI AK CVK
 Plaatselijke regeling Algemene Kerkenraad vastgesteld op 24-11-2021
 Beleidsplan AK van de Hervormde Gemeente IJsselmuiden 2022 - 2026

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie 2019 - 2021 

Beleidsplan Wijk I (2020 - 2023)
Beleidsplan Wijk II (2021 -2023)

Beleidsplan Wijk II (2014 - 2019)