Op 29 december 2020 is de verkoopakte gepasseerd en het kerkgebouw te Grafhorst overgedragen aan dhr. H.J. van der Weerd, ondernemer te Grafhorst. Het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken heeft ingestemd met de verkoop. Dit proces is met veel emotie gepaard gegaan en die emoties zullen ook op dit moment nog aanwezig zijn. De algemene kerkenraad heeft daar begrip voor en wenst ook iedereen sterkte bij het verwerken van deze laatste stap in het proces. Desondanks is de algemene kerkenraad ook blij dat met de verkoop aan dhr. Van der Weerd aan vrijwel alle verkoopkaders is voldaan. De komende jaren blijft het mogelijk dat in het kerkgebouw rouw- en trouwdiensten worden gehouden en de verenigingen gebruik maken van de zaalruimte. Daarnaast blijft het gebouw beschikbaar voor de Grafhorster gemeenschap. 

Wilt u gebruik maken van dit kerkgebouw neem dan contact op via onderstaande gegevens:

Beheerder "De Herberg"
info@deherberggrafhorst.nl
tel. 06-82587775