Nieuws wijk I

Graag vragen we opnieuw aan u als wijkgemeente om aanbevelingen te doen van predikanten die u geschikt acht voor onze (wijk)gemeente. Een lijst van beschikbare proponenten en predikanten kunt u opvragen bij de scriba van de wijkkerkenraad, desgewenst kunt u ook de profielschets opvragen die de kerkenraad heeft opgesteld. U heeft tot en met 30 juni de tijd om uw lijst met aanbevelingen in te dienen.
Naar aanleiding van de ingediende namen stelt de kerkenraad een lijst samen met een volgorde waarin deze proponenten/predikanten beroepen zullen gaan worden. U zult begrijpen dat dit een proces is dat zorgvuldig gedaan moet worden waardoor dit wel enige tijd kost en we voor de zomervakantie geen beroep meer zullen uitbrengen. Direct na de vakantie hopen we het beroepingswerk weer (zichtbaar) op te pakken en u als gemeente te kunnen informeren wie we mogen gaan beroepen.
Graag vragen we opnieuw uw gebed! Het zoeken naar een nieuwe herder en leraar is het gaan van een weg die niet vooraf helemaal duidelijk is. Maar wel een weg die we biddend én vol vertrouwen mogen gaan, omdat we geloven dat God alle dingen leidt.

Met de versoepelingen mogen we ook meer gemeenteleden per dienst uitnodigen. Belangrijk is hierbij wel dat we ons aan de richtlijnen houden! 
Richtlijnen bezoeken diensten wijk 1

U kunt zich aanmelden voor de ochtend of middag/avonddienst. Wanneer u D.V. aan de beurt bent:

20 juni
Voorrang bij het aanmelden voor de secties van: Meuleman, Van der Linde, Van 't Oever en Riezebos.
Zaterdag vanaf 14.00 aanmelden vrij voor iedereen

27 juni
Voorrang bij het aanmelden voor de secties van: Rozendal, Kaat, Bouma, Pennekamp, Van der Hoek en De Ruiter.
Zaterdag vanaf 14.00 aanmelden vrij voor iedereen

Ook thuis kunt u de diensten volgen. Wees trouw in het mee beleven van de erediensten, bid en zing mee! Het is waardevol en de Heere wil Zijn zegen schenken!

Aanmelden diensten wijk 1  

20 juni
09.30 ds. M.C. Schreur (werkboekje morgendienst)
16.00 ds. K. Hak (werkboekje middagdienst)

 

Maranatha (lied: maranatha)

Wanneer komt de dag, wanneer o God
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt,
er geen tranen en geen rouw meer zijn?

Iedereen zal zien hoe Jezus komt,
op de wolken met bazuingeschal.
Vol van luister, stralend als de zon,
Heer hoelang nog, voor U komen zal?

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet,
wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer kom!

Heer, wij zien met groot verlangen uit,
naar het eeuwig koninkrijk van God,
waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar Bruidegom verenigd wordt

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet,
wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer kom!

Niets is beter, dan bij U te zijn
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Ds. J.J. ten Brinke schrijft bijbelstudieboekje over Gods wapenrusting
Vanwege het jaarthema van de Gereformeerde Bond, ‘Maar wie volharden zal…’ komt de verschijning van Houd stand! op een goed moment. In dit nieuwe deel van de Artios Bijbelstudies verwoordt ds. J.J. ten Brinke uit Oud-Beijerland dat het leven van een christen gekenmerkt wordt door de strijd van het geloof. De afloop van die geestelijke strijd is niet onzeker, maar gegarandeerd in de Heere Jezus Christus. Vanuit de hemel reikt Hij Gods wapenrusting aan, opdat Zijn gelovigen gesterkt zullen worden in de Heere. In Houd stand! behandelt ds. Ten Brinke vanuit het slot van de Efezebrief de verschillende onderdelen van Gods wapenrusting, met onderwijs voor hoofd en hart. Steeds lichten daarbij verbanden op vanuit het geheel van de Schrift en worden lijnen getrokken naar de praktijk van het geloofsleven.

De acht bijbelstudies zijn voorzien van gespreksvragen en liedsuggesties en daarmee goed bruikbaar voor kringen in de gemeente.Huwelijkscatechese
Hebben jullie trouwplannen? Treffen jullie voorbereidingen voor je huwelijk? Dan is het heel belangrijk om samen stil te staan bij wat de Bijbel zegt over het ( christelijk) huwelijk. We vinden het als kerkenraad heel belangrijk daar aandacht aan te besteden.

Daarom is er voor stellen die van plan zijn te gaan trouwen en die hun huwelijk willen laten bevestigen in de Hervormde Gemeente te IJsselmuiden- Grafhorst de huwelijkscatechese. De kerkenraad gaat er van uit dat daaraan wordt deelgenomen.

Gedurende vijf avonden staan we stil bij vragen als:

  • Wat zegt de Bijbel over het huwelijk; Het huwelijk als verbond!
  • Wat verwachten we van ons huwelijk, kennen we elkaars manieren van communiceren. Wat is een Bijbelse manier van communiceren?
  • Groeien in de huwelijksrelatie. Hoe gaan we om met conflicten en problemen?
  • Hoe denken we over de verdeling van werken en zorgen en hoe beleven we seksualiteit?
  • Huisgodsdienst. Hoe gaan we straks in ons eigen gezin vormgeven aan de praktijk van het geloofsleven?

Boeiende onderwerpen waarover we, na korte inleidingen, met elkaar in gesprek zullen gaan. Doel: beter voorbereid te zijn op het huwelijk, waarvan de Heere Zelf de Bron van liefde en trouw is!

De avonden van huwelijkscatechese worden in principe jaarlijks in het najaar gehouden in één van de zalen van de Zaaier of thuis in een huiselijke sfeer bij ouderling M.(Rien) ten Brinke die (samen met zijn vrouw Dorien) de leiding over deze avonden heeft. Opgave: mtenbrinke@dorpskerk.com 

We ervaren in deze tijd allemaal dat sociaal contact belangrijk is, en dat je dat vooral voelt als je elkaar niet meer kunt ontmoeten. Gemeenteleden die alleen (of in elk geval zonder partner) door het leven gaan, ervaren dat mogelijk nog meer dan anderen. Ook al heb je contacten, eenzaamheid kan dan op de loer liggen. Het is nu mogelijk om je aan te sluiten bij een WhatsAppgroep voor mannen en vrouwen die zich alleen voelen en behoefte hebben aan contact met andere gemeenteleden. Voor zomaar een praatje, om ervaringen uit te wisselen, of voor een goed gesprek, alles via WhatsApp. Er zijn al activiteiten in onze wijkgemeente voor mensen die alleen door het leven gaan, maar misschien val je qua leeftijd buiten de doelgroep van die initiatieven. Dan kan deze WhatsAppgroep een fijn en laagdrempelig alternatief zijn. Als je belangstelling hebt kun je je opgeven bij Hans Smits,  via jasmits@solcon.nl of 06-10233414 (telefonisch of via WhatsApp).