Bijbellezingen over Galaten

Geplaatst op onder Wijk 1


Op zondag komen we in de kerkdienst om naar het Woord van God te horen voor ons leven. Maar ook op een aantal avonden midden in de week mogen we deze gelegenheid ontvangen. In een serie van vijf Bijbellezingen hoopt ds. J.P. Nap (Hoevelaken) met ons  stil te staan bij de brief van de apostel Paulus aan de Galaten. De eerste keer is het op een woensdag, de andere keren op een donderdag. Die eerste keer is Deo Volente woensdag 21 september om 19.30 uur in de Dorpskerk. In hoofdstuk 1 gaat het om de Bijbelse inhoud van de prediking. Om wat gaat het dan? Om Wie gaat het dan? Het gaat om Christus als de Zaligmaker.

De andere data voor de Bijbellezingen zijn de donderdagen 6 oktober, 20 oktober, 17 november en 1 december.

U en jij bent welkom om te zitten aan Jezus’ voeten.