Collecteopbrengsten diaconie 2022

Geplaatst op onder Gemeentebreed

Sinds eind februari van dit jaar zijn er geen beperkingen meer in het aantal kerkgangers. Wel is de wijze van collecteren tot nu toe anders dan voor het ‘coronatijdperk’. Zoals bekend staat bij elke uitgang een rek met collectezakken.

Als college van diakenen moeten we helaas constateren dat de collecteopbrengsten in 2022 fors teruggelopen zijn ten opzichte van voor het coronatijdperk. Dat geldt niet alleen voor de ‘gewone’ diaconiecollecte, maar ook voor de collecten die een bijzondere bestemming hebben (de zgn. doelcollecten). De opbrengst van de doelcollectes komt geheel ten goede aan de organisatie/ het doel waarvoor gecollecteerd wordt.

Graag vragen we uw aandacht voor de collectes, zowel voor de ‘gewone’ diaconiecollecte, als voor de doelcollectes.