Huwelijkscatechese wijk 1

Geplaatst op onder Wijk 1

Hebben jullie trouwplannen? Treffen jullie voorbereidingen voor je huwelijk? Dan is het heel belangrijk om samen stil te staan bij wat de Bijbel zegt over het ( christelijk) huwelijk. We vinden het als kerkenraad heel belangrijk daar aandacht aan te besteden.

Daarom is er voor stellen die van plan zijn te gaan trouwen en die hun huwelijk willen laten bevestigen in de Hervormde Gemeente te IJsselmuiden- Grafhorst de huwelijkscatechese. De kerkenraad gaat er van uit dat daaraan wordt deelgenomen.

Gedurende vijf avonden staan we stil bij vragen als:

  • Wat zegt de Bijbel over het huwelijk; Het huwelijk als verbond!

  • Wat verwachten we van ons huwelijk, kennen we elkaars manieren van communiceren. Wat is een Bijbelse manier van communiceren?

  • Groeien in de huwelijksrelatie. Hoe gaan we om met conflicten en problemen?

  • Hoe denken we over de verdeling van werken en zorgen en hoe beleven we seksualiteit?

  • Huisgodsdienst. Hoe gaan we straks in ons eigen gezin vormgeven aan de praktijk van het geloofsleven?

Boeiende onderwerpen waarover we, na korte inleidingen, met elkaar in gesprek zullen gaan. Doel: beter voorbereid te zijn op het huwelijk, waarvan de Heere Zelf de Bron van liefde en trouw is!

De avonden van huwelijkscatechese worden in principe jaarlijks in het najaar gehouden in één van de zalen van de Zaaier of thuis in een huiselijke sfeer bij ouderling M.(Rien) ten Brinke die (samen met zijn vrouw Dorien) de leiding over deze avonden heeft. Opgave: [email protected]