WakeUp Debora

Geplaatst op onder Wijk 2

We mogen dankbaar terugkijken op een aantal jaren waarin we een tiener en een belijdend lid van wijk 2 konden koppelen aan elkaar. Het gemeentelid bidt regelmatig voor de tiener en stuurt eens een kaart. Meestal zijn de telefoonnummers uitgewisseld en kan er eens een appje gestuurd worden. In de meeste gevallen horen we dat het contact minimaal is, maar er is een verbinding  gelegd. En hoe mooi is het dat je naast je gebed voor de kerk af en toe specifiek voor die ene jongere kan bidden. Wij geloven dat Gods Geest hierdoor werkt.

Ook komend seizoen zijn er weer nieuwe bidders nodig. Voor alle tieners die dit jaar gestart zijn in de brugklas zoeken we Debora’s en Daniels. Hoe kunnen we onze jongeren meer zegenen dan voor ze te bidden? De lofzang van Debora in Richteren 5 eindigt met de woorden: ‘Laten zij die Hem liefhebben, zijn als het opgaan van de zon in haar kracht.’  Wat een belofte, ook voor onze tieners!

Meld je aan als bidder en mail naar [email protected]

Bij vragen, spreek één van ons gerust aan. 
Hartelijke groet,

Gijsbreght van Doorn, Mieke Brink, Josanne Eghuizen, Peter Sukaldi, Henny van Ittersum, Anne ten Hoor, Gerina van ’t Noordende, Ronald en Rianne Post.