Voor elkaar vakantie weken.

Geplaatst op onder Gemeentebreed

In 1975 is de Hervormde Vrouwenbond gestart met het houden van een vakantieweek voor mensen met een lichamelijke handicap. Zij zag dit als een Bijbelse opdracht zorg te dragen voor de naaste zoals verwoord in de Bijbel in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Dit werk is uitgegroeid tot stichting “VOOR ELKAAR vakantieweken” die jaarlijks een groot aantal vakantieweken/midweken/weekenden organiseert voor diverse doelgroepen.

 - Mensen met een verstandelijke beperking,

 - Mensen met een lichamelijke beperking,

- Mensen met dementie en hun mantelzorger, 

- Weduwen, weduwnaars en alleengaanden,

- Vrouwen die door een scheiding alleen staan,

- Kinderen en jongeren met ASS.

Elk jaar weer gaan honderden jongere en oudere gasten mee met de VOOR ELKAAR vakantieweken. De weken hebben elk hun eigen invulling, afhankelijk voor welke doelgroep de vakantie wordt georganiseerd. Vrijwel zonder uitzondering hebben alle  gasten het geweldig naar hun zin. Dat komt niet in het minst door de zeer betrokken vrijwilligers en predikanten. Wilt u ook mee, of wilt u nadere informatie,  dan kunt u op hun site terecht, www.voorelkaarvakantieweken.nl of u kunt contact opnemen met de diakenen.