MODERAMEN

  Preses
  W. Meuleman
  Branderdijk 12
  8277 AL Grafhorst
  tel.: 06 - 26764988
  wmeuleman@dorpskerk.com 
  Scriba
  C. van Dijk
  Tragel 18
  8271 LN IJsselmuiden
  tel.: 038 - 3325482   
  scribawijk1@dorpskerk.com
  Assessor 
  ds. M. Noorderijk
  Rembrandtstraat 22
  8271 AJ IJsselmuiden
  tel.: 038 - 3031880
  dsmnoorderijk@dorpskerk.com 
  Lid
  J.H. Rozendal
  Graspieper 60
  8271 GW IJsselmuiden
  tel.: 038 - 3315107
  hrozendal@dorpskerk.com 

Wijkpredikant

  Ds. M. Noorderijk
Rembrandtstraat 22
8271 AJ IJsselmuiden
dsmnoorderijk@dorpskerk.com 
 
 Ouderlingen   Sectie of specifieke taak:
de rode straten behoren geografisch niet tot wijk 1
    
C. van Dijk
Tragel 18
8271 LN IJsselmuiden
tel.: 038 - 3325482
cvandijk@dorpskerk.com
Scriba

Albert Schweitzerlaan, Alexander Fleminglaan, Robert Kochlaan, Sportlaan, Kapittelstraat, Karthuizerlaan, Kluisstraat, Monnikenstraat, Priorstraat en Refterstraat.

     


K.A. van der Linde
Karthuizerlaan 13
8271 XA IJsselmuiden
tel.: 038-3324286
kavanderlinde@dorpskerk.com 
Herberg, Hoge Vonderpad, Jaagpad, Lijnpad, Paalkamp, Praam, Rolpaal, Tolhek, Tragel, Trekschuit, Turfschip, Veerschuit.
     
C.M. van den Boogaart
Koolmees 4
8271 HL IJsselmuiden
tel.: 038-3447091
cmvandenboogaart@dorpskerk.com
Ouderenpastoraat
     
  A. Woord
Waterkers 110
8265 JL Kampen
tel.: 06-13923183
awoord@dorpskerk.com

Burgemeester van Engelenweg 1-135 en 2-92, De Akkers, De Bogaard, Lijnbaanstraat, Rembrandtstraat, Touwslagerslaantje, Tuinstraat, Vermeerstraat, Veilingweg, Schepenenstraat en Slenkstraat 14 (deel Maarlenhof).

     
J.W.L. Pennekamp
Akkerwinde 8
8271 DM IJsselmuiden
tel.: 038-3330488
jwlpennekamp@dorpskerk.com

Groenendael , Hagendoornweg, Hartogsweg, Koekoeksweg, Koekoeksroede, Parallelroede, Middenweg, Oosterlandenerf, Parallelweg, Ringdijk, Tuindersweg, van Asseltweg, Verkavelingsweg, Woldweg, Zwagersweg, Schepenenstraat.

     
 
H. van de Wetering
Rembrandtstraat 6
8271 AJ  IJsselmuiden 
tel.: 06-51838962
hvandewetering@dorpskerk.com

Akkerwinde, Bloemstraat, Boterbloem, Gentiaan, Klaproos, Klaver, Korenbloem, Morgenster, Vogelwikke en Walstro.

     
MA van der Hoek M.A. van der Hoek
Lijnbaanstraat 48
8271 AG  IJsselmuiden
tel.: 06-45765343
mavanderhoek@dorpskerk.com

Geertruit Sloetlaan, Ittervegtlaan, Kerspelstraat, Magnoliaplein, Magnoliastraat, Meester Diepenveenlaan, Sangerslaan, van Diggelenerf, van Diggelenweg, Koraal en Zwolle.

     
  J.W.J. De Vries
Burgemeester Visserweg 35
8271 CM IJsselmuiden
tel.: 06-17062244
jwjdevries@dorpskerk.com

Achterstraat, De Noord, Dirkje Kerkemaat, Goudplevier, Jan van Dieststraat, Kerkstraat, Zalmhof en Graspieper.

 
S.T. Bouma
Kamperzeedijk 19
8277 AP Grafhorst
tel.: 06-52346679
stbouma@dorpskerk.com

Grafhorsterweg, Kamperzeedijk, Korte Steeg, Mandjeswaardweg en Plasweg.

 
  J.H. Rozendal
Graspieper 60
8271 GW  IJsselmuiden
tel.: 038-3315107
hrozendal@dorpskerk.com

Blekersdam, Hobbemastraat, Hoge Bomen, Kleiland, Kraton, Ondernemersstraat, Spoordwarsstraat, Spoorstraat, Tasveld, Trekvaart, Veldoven, Zendijk, Zwolseweg, Oosterholtseweg, Oosterlandenweg, Emmeloord, Ens en Kampen (met uitzondering van 'het Stationskwartier' en 'het Onderdijks').

 
W. Meuleman
Branderdijk 12
8277 AL Grafhorst
tel.: 06-26764988 
wmeuleman@dorpskerk.com

Preses

Baan, Blekerijweg, Dorpsweg, Frieseweg, Holtzendestraat, Ingenieur B.P.G. van Diggelenkade, Marnixpad, Veenstraat, Kamperwetering,  Sonnenbergweg en Mastenbroek.

 
M. ten Brinke
Nachtegaal 17
8271 HS IJsselmuiden
tel. 038-3322746 of 06-33715941
mtenbrinke@dorpskerk.com
Hoepelweg, Rondeweg, Weidestraat, Blexterstraat, Dijkgraafstraat, Erfgenamenstraat, Koperwiek, Nachtegaal, Postgrevestraat, Slenkstraat m.u.v. Maarlenhof, Tichlerstraat, 's-Heerenbroek, Kampen de wijken 'het Stationskwartier' en 'het Onderdijks'.
 

H.B. van ’t Oever
Kamperzeedijk 5
8277 AN Grafhorst
tel. 06-14392615
hbvantoever@dorpskerk.com

Bergweg, Branderdijk, Buitenwaarden, Meenteweg, Noordewaardweg, Oudendijk, Voorstraat, Drostenstraat, Hogehuisstraat, Burg. Meijerweg, Burg. Visserweg, Laanzicht, Markeresplein, Markeresstraat, Schoutstraat, Simon Johannesstraat, van Dokkumstraat en Genemuiden.
 
D. van der Molen
Grafhorsterweg 33
8271 CA IJsselmuiden
tel. 06-50258741
dvandermolen@dorpskerk.com
Jeugdouderling

Coördinator catechese wijk I

Ouderlingen-kerkrentmeester

  P. Riezebos
Kamperzeedijk 7
8277 AN Grafhorst
priezebos@dorpskerk.com 
Tuinderij, Meerzicht, Aalbershof, Burg. van Engelenweg (vanaf Dorpsweg t/m Plasweg), Kerkepad, Zandbergstraat en Zeegravensingel.
 
D. de Ruiter
Burg. van Engelenweg 145
8271 AN IJsselmuiden
tel.: 06 - 30879652
dderuiter@dorpskerk.com

Louis Pasteurlaan, Marie Curielaan, Karekiet, Koolmees, Patrijs, Ringmus, Tuinfluiter en Tureluur.

 
C. Juffer
Erfgenamenstraat 59-a
8271 TW IJsselmuiden
tel.: 06-30425645
cjuffer@dorpskerk.com

Watersnip, Kreeft, Kwikstaart, Mossel, Oester, Rietgors, Schelp en Zeester.


Diakenen