Hartelijk dank voor het indienen van uw aanbevelingen! Heel veel gemeenteleden hebben gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om namen van predikanten en/of proponenten aan te reiken. Als kerkenraad hopen we daar ons voordeel mee te doen! In onze vergadering van D.V. 19 september hopen we de groslijst vast te stellen en te bepalen op wie we een beroep willen uitbrengen. Aangezien het gebed de kurk is waar de gemeente op drijft, vragen wij om uw voortdurend gebed voor het beroepingswerk.


Als kerkenraad zijn we dankbaar voor de voortgang van het beroepingswerk:

  • We hebben de Algemene Kerkenraad toestemming gevraagd om te mogen gaan beroepen en die toestemming is verleend.
  • In onze kerkenraadsvergadering van 3 juli jl. hebben we de profielschets voor de te beroepen predikant vastgesteld.
  • Aan het breed-moderamen van de classis is toestemming gevraagd om te mogen beroepen. Bij de aanvraag is de profielschets meegestuurd, evenals de aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring. Op 17 juli is de gevraagde toestemming verleend en is de solvabiliteitsverklaring afgegeven.
  • Aan het secretariaat beroepingswerk is advies gevraagd en verkregen.
  • Belijdende leden van wijkgemeente I hebben tot en met 23 augustus 2019 gelegenheid gehad om aanbevelingen in te dienen bij de scriba van de kerkenraad.