Naast de zondagse erediensten, staan er voor de komende maanden ook weer een aantal Bijbellezingen gepland. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Is het niet geweldig dat we, te midden van alles wat er gaande is in de wereld, in vrijheid samen mogen komen om ons te verdiepen in het Woord van God.

Tijdens de komende Bijbellezingen willen we stil staan bij de richter Gideon.

Samen met Simson is hij een van de bekendste richters door wie God geschiedenis heeft geschreven. Een mens met zijn vragen en twijfels wordt door de Heere ingeschakeld en klaargemaakt voor een geweldige taak. De naam van zijn afgeslankte leger is spreekwoordelijk geworden: ‘Gideonsbende’. Een overblijfsel van 300 man. Daarmee versloeg hij de Midianieten.

Wat wil de Heere ons door de geschiedenis van deze richter leren?

En wat heeft de tijd waarin hij werd geroepen ons te zeggen?

De eerstvolgende Bijbellezing is op D.V. donderdag 26 september om 19.30 uur in de Dorpskerk.

We lezen Richteren 6 : 1 – 16. Hier wordt de situatie getekend waaronder Gideon geroepen werd.

We hopen op een gezegende ontmoeting.

Ds. J. de Jong