Vanaf Hemelvaartsdag mag wijk 2 weer gebruik maken van de Oosterholt-Hoeve en beginnen de ochtenddiensten weer om 09.30 uur. Tegelijk mogen we vanaf deze datum weer meer gemeenteleden per dienst uitnodigen. Belangrijk is hierbij wel dat we ons aan de richtlijnen houden! 
Richtlijnen bezoeken diensten wijk 1

U kunt zich aanmelden voor de ochtend of middag/avonddienst. Wanneer u D.V. aan de beurt bent:

09 mei:
Pennekamp. Vrije plaatsen op zaterdag om 14.00 voor de secties van 
Riezebos en Rozendal. Zaterdag vanaf 19.00 vrij voor iedereen.

13 mei: Hemelvaartsdag
Juffer, Van de Wetering, Van der Hoek en De Ruiter. Vrije plaatsen op woensdag vanaf 19.00 voor de sectie van Kaat. Woensdag vanaf 21.00 vrij voor iedereen.

16 mei:
Van Boven, Van Dijk en Van der Linde. Vrije plaatsen op zaterdag vanaf 14.00 uur voor de sectie van Bouma. Zaterdag vanaf 19.00 vrij voor iedereen

23 mei:
Ochtendienst: Ten Brinke en Meuleman. Vrije plaatsen op zaterdag vanaf 14.00 voor Pennekamp. Zaterdag vanaf 19.00 vrij voor iedereen.
Middagdienst: Belijdenisdienst voor belijdeniscatechisanten en genodigden

Ook thuis kunt u de diensten volgen. Wees trouw in het mee beleven van de erediensten, bid en zing mee! Het is waardevol en de Heere wil Zijn zegen schenken!

Aanmelden diensten wijk 1  

09 mei
08.45 ds. H.J.T. Lubbers (werkboekje morgendienst)

16.00 ds. G. van Wijk (werkboekje middagdienst)

  1
't Oog omhoog, het hart naar boven,
hier beneden is het niet!
't Ware leven, lieven, loven
is maar, waar men Jezus ziet.
Wat men hoort of ziet op aard'
is ons kost'lijk hart niet waard;
wil men leven, lieven, loven:
't oog omhoog, het hart naar boven!

2
Jezus, bron dier hemelvreugde,
die ons hart eens smaken zal,
wat ons ooit op aard' verheugde,
Gij verheugt ons boven al;
daar Gij ons reeds hier bereidt
voor des hemels heerlijkheid,
waar w' U eeuwig lieven, loven:
Jezus, trek ons hart naar boven!

3
Och, dat aller mensen tongen,
aller eng'len zang, o Heer,
samenstemden, samen zongen
eeuwig tot uw lof en eer!
Zonder einde geeft uw lof,
Jezus, ons de rijkste stof!
Trek tot U ons hart naar boven,
dat w' U eeuwig lieven, loven.