‘Halleluja! Zingt de Heere een nieuw lied, Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen’ (psalm 149:1). Ds. Van Dam heeft laten weten het beroep naar onze gemeente te aanvaarden. Lof zij aan onze God! We zijn God dankbaar dat na 1,5 jaar vacant te zijn geweest straks weer een herder en leraar verbonden is aan onze gemeente. God is goed voor ons!

Ds. Van Dam en zijn gezin zijn aangenaam getroffen door het vele medeleven vanuit de gemeente. Het deed hun goed. Ook de ontmoeting in de eredienst en de ontmoeting met de gemeente werden als hartelijk ervaren.

Als (wijk)gemeente zijn we dankbaar en blij. Tegelijk breekt er voor ds. en familie Van Dam een periode aan van afscheid nemen. Niet gemakkelijk. Laten we als gemeente in de komende periode de familie Van Dam weten dat ze welkom zijn, middels een kaartje, mailtje of anderszins.

Gemeente, als kerkenraad bedanken we u hartelijk voor uw betrokkenheid bij het beroepingswerk. Maar het gebed is nog niet ten einde, laten we de dank voortzetten en bidden om een goede voorbereiding op de komst van familie Van Dam.

 

Adresgegevens:

Ds. M. van Dam
Torenlaan 46
3743 HH Baarn

dsmvandam@solcon.nl