Dorpskerk

Hervormde Gemeente IJsselmuiden Grafhorst

Via onze website kunt u meer informatie vinden over onze Hervormde Gemeente in IJsselmuiden en onze activiteiten die we organiseren.

Laatste nieuws

Ambtsdragersverkiezingen wijk 1

Geplaatst op onder Wijk 1

In zijn vergadering heeft de wijkkerkenraad dubbeltallen opgesteld in de vacatures voor: jeugdouderling, ouderling, ouderling-ouderenpastoraat. De... Ouderling: Ouderling-ouderenpastoraat De stemmingsvergadering staat gepland op DV 5 oktober in De Dorpskerk, we beginnen om 19.30. Nu het weer mogelijk is houden we de...

Bezoek aan kamp Westerbork

Geplaatst op onder Gemeentebreed

15 oktober as organiseert de commissie Kerk en Israël een bezoek aan kamp Westerbork in Hooghalen Drenthe.Kamp Westerbork is de plek waar meer dan...

Kerk en Israël - Bijbelstudie

Geplaatst op onder Gemeentebreed

 Israël staat vaak in de belangstelling. Zowel in de Bijbel als in de media speelt Israël een belangrijke rol. Maar hoe zit dat nu precies? Wat...

Thema-avond Geloofsopvoeding - Geef je nu op!

Geplaatst op onder Wijk 2

Uit een enquête, gehouden onder gemeenteleden van wijk 2, is gebleken dat er een grote behoefte is om gestuurd en onderwezen te worden als het gaat...

Gehuwd-zijn, een leven lang leren

Geplaatst op onder Gemeentebreed

Een toerustingsavond over het onderwerp huwelijk en echtscheiding.In het ideale geval is het huwelijk een veilige plek, waar we ons geliefd,...

Bijbellezingen over Galaten

Geplaatst op onder Wijk 1

Op zondag komen we in de kerkdienst om naar het Woord van God te horen voor ons leven. Maar ook op een aantal avonden midden in de week mogen we...

Kerkdiensten

Wijk 1   Livestream

Wijk 2   Livestream