Hadassa

Vrouwenkring Hadassa,

Onze kring is opgericht in 2000.
Op dit moment hebben we 57 leden in de leeftijd 55-90 jaar.

Wij komen 1x de 14 dagen op dinsdagmorgen bij elkaar in De Zaaier.
Om 9.00u is er koffie, we starten om 9.15u, en sluiten af rond 11.15u.

We zijn aangesloten bij de landelijke Hervormde Bond ‘Vrouw tot Vrouw’ en via
hen krijgen we ieder jaar een Bijbelstudienummer aangereikt.
Dit jaar verdiepen we ons in de Psalmen.

Op onze ochtenden zingen we samen, we bidden en doen voorbede, iemand houdt een inleiding naar aanleiding van de Bijbelstudie die aan de beurt is, en daarna gaan we in groepjes uit elkaar om enkele vragen te bespreken.
We ervaren het als heel positief om elkaar ook in kleine kring ècht te ontmoeten… elkaar te steunen en ervaringen te delen.

Verder hebben we enkele bijzondere bijeenkomsten: we vieren samen Kerstfeest, Paasfeest, en we beleggen een thema-ochtend, waar een project onder de aandacht wordt gebracht, meestal met een spreker/spreekster die daar het één en ander over vertelt.
Voor dat project sparen we het hele jaar een bijdrage bij elkaar.

Aan het eind van het seizoen, meestal kort na Pasen, sluiten we af met een gezellige ‘meeting’.

Wilt u/wil je meer weten? Dan kun je terecht bij één van onze bestuursleden:

Anny Kattenberg, tel 038 3380832. [email protected]    voorzitter
Gerda ten Berge, tel 038 3316566. [email protected]     secretaris

knipsel-1694605060.JPG