Internationale samenkomsten

Iedere zondagmiddag worden om 16:00 uur in De Schalmei, Triangel 1, 8265RG Kampen internationale samenkomsten gehouden. In verband met corona zijn de diensten verplaatst naar de Bazuinkerk, Cello 1 te Kampen. Deze samenkomsten zijn voor een ieder toegankelijk. Er is standaard vertaling naar het Engels, Farsi en Arabisch, eventueel naar andere talen in overleg met de organisatie. Na deze dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie te drinken.

Contactpersoon
dhr. J.C. van der Hart
Terp 27 
8266 JA Kampen
tel.: 038 - 3322290
E-mail: info@jcvanderhart.nl