Internationale samenkomsten

Iedere zondagmiddag worden om 16:00 uur in de Bazuinkerk, Cello 1 te Kampen internationale samenkomsten gehouden. Deze samenkomsten zijn voor een ieder toegankelijk. Er is standaard vertaling naar het Engels, Farsi en Arabisch, eventueel naar andere talen in overleg met de organisatie. Na deze dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie te drinken.

Contactpersoon
dhr. J.C. van der Hart
Terp 27 
8266 JA Kampen
tel.: 038 - 3322290
E-mail: [email protected]