Evangelisatiecommissie

Missie
Als Evangelisatiecommissie verlangen wij ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

evangelisatiecommissie_logo_wijk_2.jpg

Visie
Om gestalte te geven aan onze missie wil de commissie de gemeente toerusten om hun geloof in woorden en daden tot uiting te brengen binnen een (deels) ongelovige buitenwereld. In deze buitenwereld brengen we als Christenen het grootste deel van onze tijd door en komen we in contact met de buitenkerkelijke medemens. Elk gemeentelid heeft dus zijn/haar eigen ‘zendingsveld’. Het besef dat elk terrein buiten de kerk zendingsgebied is en een mogelijkheid biedt om het Evangelie uit te dragen, lijkt er niet bij alle gemeenteleden te zijn. Als elk gemeentelid op zijn/haar

‘zendingsveld’ het geloof in woorden en daden zou uitdragen kunnen we voor de ander een lichtend licht en een zoutend zout zijn (Mattheus 5 : 13-16).

Daarnaast is een verdieping nodig binnen de gemeente om het gesprek met buitenstaanders te kunnen voeren. Het voeren van gesprekken over het persoonlijk geloof tussen gemeenteleden onderling is een eerste stap om het geloof tot uiting te kunnen brengen.

De commissie ziet hierin een taak weggelegd om hierin ondersteuning te bieden in het bestaande verenigings-, jeugd- en kringwerk.

De commissie ziet de prediking als essentieel onderdeel om gevoed en onderwezen te worden en om zo zelf verbonden te blijven aan de Ware Wijnstok. Indien wij niet in Jezus blijven, kunnen wij geen vrucht dragen (Johannes 15:15).

Naast het ondersteunen van gemeenteleden wil de commissie zich door specifieke activiteiten in IJsselmuiden en Grafhorst ook direct richten op de buitenkerkelijke medemens. Op deze manier willen we proberen het zaad van het Evangelie te zaaien (Markus 4) met een biddend hart of de Heere er vrucht op wil geven.

Wij zijn bereikbaar op het volgende mailadres [email protected]