Catechisatie

Catechisatie

Nu het winterseizoen begint starten ook weer de catechisaties. Alle jongeren worden hier ook dit jaar van harte voor uitgenodigd om te komen. Een voorrecht! Dat jij geboren bent in een christelijk gezin, en in een kerkelijke gemeente waarin de Heere de boodschap van redding en behoud ook aan jou wil laten bekend worden. Dat gebeurt in de kerk, thuis en ook op catechisatie. Onderwijs van de kerk. Onderwijs over de kerk. En over Gods Woord. Zijn Boodschap!

Ouders, wilt u ook hierin trouw zijn in het begeleiden en sturen van uw kinderen naar catechisatie? Het mag onze gezamenlijke verantwoording en inzet zijn om ook in het catechisatiewerk de kinderen - aan ons toevertrouwd - te onderwijzen in de leer die mag leiden tot zaligheid! Hen te leren en te brengen bij de Heere! Dat mogen we ook in ons gebed bij de Heere neerleggen. Het leven met de Heere is toch immers het belangrijkste wat we onze kinderen toewensen?

Het is voor de jeugd ook stimulerend om hen te bevragen hoe de les ging en wat geleerd en behandeld is. De catecheten hopen u daarom ook dit seizoen weer periodiek op de hoogte te houden van hetgeen in de lessen behandeld is. Op deze manier willen we u als ouders ook betrekken bij de catechisaties. 

De catechisaties starten op D.V. maandag 18 en dinsdag 19 september.

Rooster

rooster-cat.JPG

i

Het melden van afwezigheid door ziekte of anderszins wordt erg op prijs gesteld. Dat kan door een mailtje te sturen naar de catecheet van betreffende groep. Bedankt!

Belijdeniscatechisatie
Wil je belijdeniscatechisatie gaan volgen? Je kunt je dan opgeven bij ds. Noorderijk. Op D.V. dinsdag 5 september is er een infoavond in de Zaaier over het volgen van belijdeniscatechisatie. Deze avond start om 19:30 uur. Van harte welkom. Je hoort wat het precies inhoudt en er is ruimte voor je vragen! De belijdeniscatechisatie start dan de week erop. Zie het rooster hierboven.

“Catechisatie op maat” wijk I
Er is catechisatie voor jongeren waarvoor aan de ene kant de ‘gewone’ catechisatie niet geschikt is en die aan de andere kant niet behoren tot de doelgroep van de interkerkelijke aangepaste catechisatie voor anders-begaafden. Dit kunnen jongeren zijn met bijvoorbeeld autisme. Voor hen is er “catechese op maat”.

Deze groep komt wekelijks bijeen op de dinsdagavond in de Zaaier. De datum van de eerste avond volgt. Voor vragen kan er contact gezocht worden met Klazien Bouma [email protected]

Huwelijkscatechese Hebben jullie trouwplannen? Of zijn jullie al enkele jaren getrouwd en heb je nog geen HUWELIJKSCATECHESE ontvangen dan hartelijk uitgenodigd om in het najaar mee te doen met deze vorm bijbels onderwijs. Oók als je, na je trouwen, je bij een andere gemeente voegt, ben je uiteraard zeer welkom.

Ouderling M.(Rien) ten Brinke geeft leiding aan deze avonden - samen met zijn vrouw Dorien.

Bij hen kun je ook verdere info ontvangen. Mobiel: 06-33715941

Opgave deelname huwelijkscatechese: E: [email protected]

Klik hier voor meer info over de huwelijkscatechese.