GZB commissie

Sinds 1901 houdt de GZB zich bezig met zendingswerk buiten Nederland. Hierbij is de opdracht van Christus in Mattheüs 28:19 het uitgangspunt: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken…” Aan deze bijbelwoorden is het motto ‘Vertel het de wereld’ in het beeldmerk van de GZB ontleend.

Het begon allemaal in het voormalige Nederlands Oost-Indië op het eiland Celebes (nu Sulawesi) onder de Toraja's. Wat klein begon is inmiddels, meer dan 100 jaar later, uitgegroeid tot een wereldomvattend werkterrein. Op dit moment zijn ongeveer 80 zendingswerkers door of in samenwerking met de GZB uitgezonden naar landen in de hele wereld. Een groot aantal projecten wordt (financieel) gesteund. Jaarlijks geeft de GZB miljoenen euro's uit om het zendingswerk mogelijk te maken. En... het werk groeit nog steeds.

gzb.png

GZB commissie
De commissie is een ‘orgaan van bijstand’ van de Algemene Kerkenraad. Dat wil zeggen dat de  commissie opereert onder verantwoording van de Algemene Kerkenraad.

We werken  als commissie nauw samen met de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) in Driebergen.

Taken

  • het vergroten van betrokkenheid van gemeenteleden bij het zendingswerk

  • het ondersteunen van zendingswerkers waar ook in de wereld

  • verstrekken van informatie via het kerkblad op gebied van zending

  • verspreiden van folders bij de zendingscollectes

  • organiseren en uitvoeren van gemeenteavonden op gebied van zending en evangelisatie

  • actie voeren voor GZB projecten

Deelgenotengemeente
Als deelgenotengemeente gaat een gemeente een relatie aan met een zendingswerker en via deze zendingswerker met christenen in één van de landen waar de GZB werkt.  Omdat er vanuit onze eigen gemeente geen werker uitgezonden is willen we ons als deelgenotengemeente verbinden met de familie Schurink. Zij wordt uitgezonden vanuit de hervormde gemeente Genemuiden.

Hun missie, met als thema ‘Hart voor de Roma’, ligt bij de Roma bevolking in Slowakije. Roma, ook wel zigeuners genoemd, vormen een minderheid in Slowakije. De Hongaarse christenen die zelf ook een minderheid vormen, geloven dat het tijd is om het Evangelie in woord en daad te delen met de Roma.

De familie Schurink hoopt hieraan bij te dragen door:

  • de nood van de Roma’s onder de aandacht te brengen bij voorgangers en gemeente.

  • het delen van het Evangelie in woord en daad. Zoals het voorbereiden van speciale programma’s voor kinderen samen met de Hongaarse kerk.

  • betekenis geven van het werk in eigen land en kerk

klik hier voor de flyer familie Schurink

Dagboekje
‘Een handvol koren’ is een bijbels dagboek van de GZB. Met de winst van de verkoop van dit dagboek steunt de GZB het zendingswerk. Het dagboek is te bestellen per mail: [email protected]

862x1200.jpg
Bijbels dagboek 'Een handvol koren'

Giften
Wilt u voor onze zendingsarbeiders of voor de zending in het algemeen een gift overmaken dan kunt u dit doen op: Bankrekeningnummer IBAN NL69 RABO 0159 1040 33 o.v.v. het doel waarvoor het bestemd is.

Meer informatie is te vinden via de volgende link: