Dorkas

Vrouwenvereniging Dorkas 2022 -2023 

We hebben weer plannen gemaakt voor het komende verenigingsseizoen. En we hopen dat onze plannen niet door een virus verstoord zullen worden.  

Voor het nieuwe seizoen is de keuze voor de Bijbelstudie gevallen op de Psalmen.

Jezus verwijst in Zijn onderwijs aan de discipelen onder meer naar de Psalmen als voorzegging van Zijn ondergang en opgang. (Luk 24:44) 

Luther leert ons dat wij in de Psalmen de heiligen in het hart zien; telkens weer zal blijken dat wij de ene Heilige in het hart zien, Die geen zonde gekend of gedaan heeft, maar zonde voor ons is gemaakt: onze Heere Jezus Christus. 

We wensen dat door de Bijbelstudies Hij ons zo nog meer wordt ’een Rots om in te wonen, een Schuilplaats waar ons hart, steeds Toevlucht vindt in smart’.  

We hopen en bidden op gezegende middagen rondom de Bijbel!

 

Ook u bent van harte welkom!

We komen bij elkaar op maandagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in de Zaaier.

rooster-dorcas.JPG