Dorkas

Vrouwenvereniging DORKAS

 

We willen dit seizoen met elkaar nadenken over het Bijbelboek Openbaring.

Een boek dat gaat over de tijd van toen, over de tijd waarin wij leven en over de toekomst.

In het kort is de boodschap van Openbaring: de Heere Jezus, de Leeuw van Juda Die tegelijk het Lam is, regeert.

Daarom is Gods kerk veilig ondanks het lijden en de tegenstand van de duivel.

 

 

Al in het eerste hoofdstuk lezen we: ‘En Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.

 

We komen samen in de Zaaier op maandagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur

 

Zin om eens te komen en met ons samen ons buigen over de Bijbel?

Van harte welkom!

 

 

Programma Dorkas 2023 / 2024 

dorcas-rooster.JPG