Evangelisatieteam wijk I

Evangelisatieteam wijk 1

Getuige zijn! Met die opdracht zijn we in februari op de gemeenteavond waarop ds. P.J. Visser sprak, naar huis gegaan. Nog steeds kijken we met dankbare herinneringen terug op die avond. Verrast over het onderlinge gesprek en het persoonlijk getuigen van Gods liefde in eigen leven en/of om ons heen. We zien ernaar uit dat dit gesprek zich gemeentebreed én daarbuiten zich voortzet en ook anderen die nog ‘buiten’ staan, het heerlijk Evangelie verkondigd wordt!

We zijn er ons van bewust dat dit niet zomaar tot stand komt. Reden waarom we de afgelopen periode als evangelisatieteam meerdere keren bij elkaar zijn geweest. Meerdere lijnen zijn inmiddels, met instemming van de kerkenraad, uitgezet. Een aantal noemen we daarvan, waarbij we beseffen dat het nog volop een zoektocht is en we ook regelmatig moeten bijstellen.

 

Samenstelling evangelisatieteam

Als vaste kern is het evangelisatieteam als volgt samengesteld:

-          Sjerp Bouma (evangelisatieouderling)

-          Meindert Riemersma (teamlid)

-          Cock Grandia (coördinator)

Om dit team heen hopen we met meerdere gemeenteleden, per gericht onderdeel of taak, aan de slag te gaan!

 

Op cursus

Als kernteam hebben we ons voor een evangelisatiecursus opgegeven. Deze uitgebreide cursus wordt georganiseerd vanuit de HHK, maar staat een interkerkelijk optrekken zeker niet in de weg! Aan de hand van de ervaringen die we daar hopen op te doen, willen we bezien hoe deze cursus of elementen daaruit verdere mogelijkheden binnen onze gemeente biedt.

 

Evangelisatie begint van binnenuit

Zoals gezegd zien we er naar uit dat het onderlinge gesprek binnen onze gemeente én daarbuiten wordt voortgezet. Gedachte is om sectiegewijs, onder verantwoordelijkheid van de sectieouderling een aantal bijeenkomsten te gaan beleggen waarin ‘oog voor elkaar, ontmoeting en gesprek’ centraal zullen staan. Omdat dit voor ons allemaal nieuw is, zal bij wijze van proef in het komende winterseizoen met drie secties gestart worden. Over hoe en wat volgt gaan we de komende tijd nog in gesprek en komen we er graag tijdig op terug.

 

Opzet website

Gedachte is om op de website van onze (wijk)gemeente (www.dorpskerk.com) een korte verwijzing te maken naar een eenvoudige, nog op te zetten, website waarop laagdrempelige artikelen én verwijzingen naar geloofsartikelen geplaatst kunnen worden. Ook zijn we aan het bezien hoe we bij buitenkerkelijken deze site onder de aandacht kunnen brengen. Voor het bouwen van een frisse, toegankelijke website, zijn we op zoek naar een gemeentelid die ons daarbij vakkundig kan helpen. Zie je kans daartoe? Dan horen we dat graag!

 

Leren van elkaar

Met Familie Ras (evangelisatie Alkmaar) zal bezien worden in hoeverre we van elkaar kunnen leren en inspireren, inclusief mogelijke acties en het onderhouden van binding met onze wijkgemeente.

 

Kerkblad en website

Om het onderwerp Evangelisatie echt te doen leven in de gemeente zal er regelmatig aandacht aan besteed moeten worden. Gedachte is om met een vaste rubriek ‘Evangelisatieteam wijk 1’ in het kerkblad én op de website te gaan werken waar dan ‘vanuit het veld’ of evangelisatiethema’s e.d. onder de aandacht worden gebracht.

 

Gebed en meeleven

Evangeliseren is een opdracht! Een opdracht die we alleen kunnen uitvoeren met de hulp van de Heere. Daarom vragen we in dit alles om uw en jouw gebed, meeleven én persoonlijke inzet!

 

Contactadres

Vragen, opmerkingen, suggesties, van gedachten wisselen, of wil je een bijdrage leveren? Van harte welkom en bel of mail gerust! Voor mailen: [email protected]

Voor bellen: 0614638689 (contactpersoon Cock Grandia)