Obadja

Beste jongere, ben je 16 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom op JV Obadja!

De JV komt elke 14 dagen op donderdagavond bijeen in ‘het Baken’ naast de kerk. De avond begint om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staat er wat te drinken klaar. Hartelijk welkom, ook als je nog nooit bent geweest!

De avonden worden gevuld met een gevarieerd programma. Dat betekent dat ook sommige van de jongeren een avond inhoudelijk verzorgen. Ook nodigen we verschillende andere mensen uit. Je kunt daarbij denken aan:

  • Jongerenwerker Marcel Vroegop van het HJW

  • Open Doors

  • Stichting Schreeuw om leven

  • Of misschien heb jij een voorstel! We horen het graag.

Na de pauze verzorgt één van de jongeren het spel.

Daarnaast hopen we weer enkele activiteiten op te pakken die de afgelopen jaren niet konden vanwege Covid 19. Voorbeelden zijn:

  • Samen met de kerkenraad rond kerst randkerkelijke gemeente-leden uitgenodigen voor de kerkdiensten met Kerst. Dat is heel waardevol en leerzaam.

  • Meelopen met ‘De mars voor leven’.

  • Een avond zingen voor bejaarden en mensen met een beperking.

Centraal staat het Woord van God. Samen bestuderen wat hij tot ons te zeggen heeft en met elkaar delen wat de Here Jezus voor jouzelf en de ander betekent. Heb jij ook het verlangen om Hem meer en meer te leren kennen?

Natuurlijk is er ook genoeg tijd voor spel en ontmoeting. En o ja, aan het eind van het seizoen hopen we weer op kamp te gaan! Super leuk! Dus kom eens een keer kijken en meedoen!

Graag tot ziens,

Joanne Juffer en Anthonie Meuleman