Bankrekeningnummer

Indien u een gift wilt overmaken naar de diaconie dan kunt u dit doen naar bankrekeningnummer NL06 RABO 0159 1059 43 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente.

Wij verzoeken u om bij de omschrijving te vermelden of uw gift voor het algemene doel van de diaconie is. Wij gaan uw gift dan besteden aan de vaste doelen die wij als diaconie van de Hervormde kerk ondersteunen. 

Uiteraard kun u ook aangeven dat wij uw gift moeten besteden voor een speciaal doel. Ook dan verzoeken wij u dit te vermelden bij de omschrijving. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage.