College van diakenen

MODERAMEN

Voorzitter:

Secretaris:

Lid:

Penningmeester:

Diakenen uit wijkgemeente I

Diakenen uit wijkgemeente II