Zendingswerkers

Door onze gemeente worden een aantal zendingswerkers financieel ondersteund en met maandelijkse voorbede. Enkele van hen noemen we hierbij. Dat zijn: Ria Doekes-Flier in Israël ondersteund door Yad 'l Ami. Zie daarvoor de website https://yadlami.com/

De familie Lindhout in Zuid-Afrika ondersteund door stichting Elzayo. Zie daarvoor de website https://www.elizayo.nl/

De familie Ras in Alkmaar ondersteund door de stichting Evafroditus. Zie daarvoor de website http://www.geloofinalkmaar.nl/

De andere door onze gemeente ondersteunde mensen in de zending, kunnen vanwege hun veiligheid niet bij naam en land/regio genoemd worden. Deze 'stille werkers' hebben wel ons gebed nodig.