Ruth

Welkom op de pagina van onze jonge vrouwenvereniging 'Ruth'. Ruth betekent in het Hebreeuws 'vriendin' of 'vriendschap'.

Wij zijn, zoals u al kon lezen, een jonge groep vrouwen die eens per 14 dagen bij elkaar komen. Dit gebeurt altijd op een dinsdagavond wisselend in de Zaaier en in 't Baken. Dit heeft te maken met dat wij eerder één groep waren met de EVA. Door de groei hebben wij gezamenlijk de beslissing genomen om verder te gaan met twee vrouwenkringen. De ene blijft dus EVA en de andere zijn wij, Ruth. 

De leeftijd van 'Ruth' ligt op dit moment tussen de 23 en de 35 jaar. Het seizoen loopt zoals gewoonlijk van september tot en met april. We sluiten het seizoen af met een leuke avond of een leuk dagje weg.

Wat doen wij nou zoal op een avond?
We starten de avond altijd met een inloop om 19.45 met een bakje koffie, gevolgd door een opening. Hierbij moet je denken aan het zingen van een psalm, gebed en het lezen van een Bijbelgedeelte. Hierna worden er vaak ook enkele liederen gezongen uit de 'Op Toonhoogte'.

Per avond verzorgen er 1 of 2 vrouwen vrijwillig de inleiding. Na de opening vertellen de vrouwen iets over het Bijbelgedeelte die ter voorbereiding gelezen is door alle vrouwen uit de Vrouw tot Vrouw Bijbelstudies.

Meestal gaan we na de inleiding in groepjes uiteen om tot de verdieping over te gaan. Wat betekent dit Bijbelgedeelte nou concreet voor mij als vrouw, als moeder, als vriendin, als alleenstaande?

Tussen de inleiding en het uiteengaan in groepjes vindt er meestal nog een koffie- en theepauze plaats. We willen als vrouwen van de gemeente om elkaar heen staan en meeleven door voor elkaar te bidden en kaarten te sturen naar hen die iets te vieren hebben, ziek zijn of met zorgen te maken hebben.

Seizoen 2021-2022
In dit seizoen gaan de Bijbelstudies over ‘Het Koninkrijk van God’. Naast de 10 Bijbelstudies vindt er ook een vrije/creatieve avond en een open avond plaats. De open avond is samen met de andere vrouwenverenigingen van IJsselmuiden.

Voel je welkom!
Hoe fijn en heerlijk is het om samen met andere vrouwen te leven zoals God wil dat je leeft.

Groetjes Mathilde, Christa, Inge, Josine en Mariah (mariah.meuleman@live.nl  - Tel 06-38668494)