Kerkenraad wijk 1

MODERAMEN

Preses:

Scriba:

Assessor:

Lid:

Wijkpredikant:

Ouderlingen

De vetgedrukte straten behoren geografisch niet tot wijk 1

 • K. van Ittersum

  K. van Ittersum

  Ouderling

  Karthuizerlaan 34
  8271XB IJsselmuiden
  Tel: 038-3327608

  Herberg, Hoge Vonderpad, Jaagpad, Lijnpad, Paalkamp, Praam, Rolpaal, Tolhek, Tragel, Trekschuit, Turfschip, Veerschuit.

 • D.T. Bos

  D.T. Bos

  Ouderling

  Tureluur 17
  IJsselmuiden
  Mob: 06 1916 5430
  E-mail: dtbos@dorpskerk.com

  Ouderenpastoraat

 • A. Woord

  A. Woord

  Ouderling

  Waterkers 110
  8265 JL Kampen
  Mob: 06-13923183
  E-mail: awoord@dorpskerk.com

  Burgemeester van Engelenweg 1-135 en 2-92, De Akkers, De Bogaard, Lijnbaanstraat, Rembrandtstraat, Touwslagerslaantje, Tuinstraat, Vermeerstraat, Veilingweg, Schepenenstraat en Slenkstraat 14 (deel Maarlenhof).

 • J.W.L. Pennekamp

  J.W.L. Pennekamp

  Ouderling

  Akkerwinde 8
  8271 DM IJsselmuiden
  Tel: 038-3330488
  E-mail: jwlpennekamp@dorpskerk.com

  Groenendael , Hagendoornweg, Hartogsweg, Koekoeksweg, Koekoeksroede, Parallelroede, Middenweg, Oosterlandenerf, Parallelweg, Ringdijk, Tuindersweg, van Asseltweg, Verkavelingsweg, Woldweg, Zwagersweg, Schepenenstraat.

 • H. van de Wetering

  H. van de Wetering

  Ouderling

  Rembrandtstraat 6
  8271 AJ IJsselmuiden
  Mob: 06-51838962
  E-mail: hvandewetering@dorpskerk.com

  Akkerwinde, Bloemstraat, Boterbloem, Gentiaan, Klaproos, Klaver, Korenbloem, Morgenster, Vogelwikke, Walstro en Aalbershof.

 • M.A. van der Hoek

  M.A. van der Hoek

  Ouderling

  Lijnbaanstraat 48
  8271 AG IJsselmuiden
  Mob: 06-45765343
  E-mail: mavanderhoek@dorpskerk.com

  Geertruit Sloetlaan, Ittervegtlaan, Kerspelstraat, Magnoliaplein, Magnoliastraat, Meester Diepenveenlaan, Sangerslaan, Tuinderijk, van Diggelenerf, van Diggelenweg, Koraal en Zwolle.

 • J.W.J. De Vries

  J.W.J. De Vries

  Ouderling

  Burgemeester Visserweg 35
  8271 CM IJsselmuiden
  Mob: 06-17062244
  E-mail: jwjdevries@dorpskerk.com

  Achterstraat, De Noord, Dirkje Kerkemaat, Goudplevier, Jan van Dieststraat, Kerkstraat, Zalmhof en Graspieper.

 • S.T. Bouma

  S.T. Bouma

  Ouderling

  Kamperzeedijk 19
  8277 AP Grafhorst
  Mob: 06-52346679
  E-mail: stbouma@dorpskerk.com

 • J.H. Rozendal

  J.H. Rozendal

  Ouderling

  Graspieper 60
  8271 GW IJsselmuiden
  Tel: 038-3315107
  E-mail: hrozendal@dorpskerk.com

  Blekersdam, Hobbemastraat, Hoge Bomen, Kleiland, Kraton, Ondernemersstraat, Spoordwarsstraat, Spoorstraat, Tasveld, Trekvaart, Veldoven, Zendijk, Zwolseweg, Oosterholtseweg, Oosterlandenweg, Emmeloord, Ens en Kampen (met uitzondering van 'het Stationskwartier' en 'het Onderdijks').

 • M. ten Brinke

  M. ten Brinke

  Ouderling

  Grafhorsterweg 57
  8271CB IJsselmuiden
  Mob: 06-27561952

  Baan, Blekerijweg, Dorpsweg, Frieseweg, Holtzendestraat, Ingenieur B.P.G. van Diggelenkade, Marnixpad, Veenstraat, Kamperwetering,  Sonnenbergweg en Mastenbroek.

 • M. ten Brinke

  M. ten Brinke

  Ouderling

  Nachtegaal 17
  8271 HS IJsselmuiden
  Tel: 038-3322746
  Mob: 06-33715941
  E-mail: mtenbrinke@dorpskerk.com

  Hoepelweg, Rondeweg, Weidestraat, Blexterstraat, Dijkgraafstraat, Erfgenamenstraat, Koperwiek, Nachtegaal, Postgrevestraat, Slenkstraat m.u.v. Maarlenhof, Tichlerstraat, Zandbergstraat, 's-Heerenbroek, Kampen de wijken 'het Stationskwartier' en 'het Onderdijks'.

 • H.B. van ’t Oever

  H.B. van ’t Oever

  Ouderling

  Kamperzeedijk 5
  8277 AN Grafhorst
  Mob: 06-14392615
  E-mail: hbvantoever@dorpskerk.com

  Bergweg, Branderdijk, Buitenwaarden, Meenteweg, Noordewaardweg, Oudendijk, Voorstraat, Drostenstraat, Hogehuisstraat, Burg. Meijerweg, Burg. Visserweg, Laanzicht, Markeresplein, Markeresstraat, Schoutstraat, Simon Johannesstraat, van Dokkumstraat en Genemuiden.

 • C.J. Teunis

  C.J. Teunis

  Ouderling

  Refterstraat 28
  8271XM IJsselmuiden
  Tel: 06-45200288
  E-mail: cjteunis@dorpskerk.com

  Kamperzeedijk, Korte Steeg, Mandjeswaardweg, Plasweg, Watersnip, Burg. van Engelenweg (vanaf Dorpsweg t/m Plasweg), Kerkepad, Kwikstaart, Kreeft, Meerzicht, Rietgors, Oester, Schelp, Zeegravensingel, Zeester.

 • D. van der Molen

  D. van der Molen

  Ouderling

  Grafhorsterweg 33
  8271 CA IJsselmuiden
  Mob: 06-50258741
  E-mail: dvandermolen@dorpskerk.com

  Jeugdouderling

  Coördinator catechese wijk I

 • A. Meuleman

  A. Meuleman

  Ouderling

  Van Diggelenweg 32b
  IJsselmuiden
  E-mail: ameuleman@dorpskerk.com

  Jeugdouderling

Ouderlingen-Kerkrentmeesters

 • P. Riezebos

  P. Riezebos

  Ouderling - Kerkrentmeester

  Kamperzeedijk 7
  8277 AN Grafhorst
  E-mail: priezebos@dorpskerk.com

  -

 • D. de Ruiter

  D. de Ruiter

  Ouderling - Kerkrentmeester

  Burg. van Engelenweg 145
  8271 AN IJsselmuiden
  Mob: 06 - 30879652

  Louis Pasteurlaan, Marie Curielaan, Karekiet, Koolmees, Patrijs, Ringmus, Tuinfluiter en Tureluur.

 • C. Juffer

  C. Juffer

  Ouderling - Kerkrentmeester

  Erfgenamenstraat 59-a
  8271 TW IJsselmuiden
  Mob: 06-30425645
  E-mail: cjuffer@dorpskerk.com

  -

Diakenen

 • A. Westhoff

  A. Westhoff

  Diaken

  Tichlerstraat 1
  8271 VD IJsselmuiden
  Tel: 038 - 3376157
  E-mail: awesthoff@dorpskerk.com

 • H. Snel

  H. Snel

  Diaken

  Oosterholtseweg 58
  8271 PV IJsselmuiden
  Mob: 06-55911844
  E-mail: hsnel@dorpskerk.com

 • J.P. Droogendijk

  J.P. Droogendijk

  Diaken

  Grafhorsterweg 43a
  8271 CB IJsselmuiden
  Mob: 06 - 51686185
  E-mail: jpdroogendijk@dorpskerk.com

 • H. Kanis

  H. Kanis

  Diaken

  Jan van Dieststraat 7
  8277 AS Grafhorst
  Tel: 038 - 3322196
  E-mail: hkanis@dorpskerk.com

 • P. van Dalfsen

  P. van Dalfsen

  Diaken

  Koraal 36
  8271KA IJsselmuiden
  Mob: 06-55950521

 • C. van Middelkoop

  C. van Middelkoop

  Diaken

  Burgemeester Visserweg 55
  8271CN IJsselmuiden
  Mob: 06-39454046