Tabitha

Vrouwenvereniging ‘Tabitha’ vergadert één keer per 14 dagen op maandag in het verenigingsgebouw te Grafhorst. De avonden beginnen om 19:45 uur. Op deze avonden staat het Bijbelonderzoek centraal. Als leidraad gebruiken we de Bijbelstudies uit ‘De Hervormde Vrouw’, het maandblad van de Hervormde Vrouwenbond. ‘Tabitha’ is een vereniging die geen leeftijdsgrens kent. De leeftijden variëren vanaf dertig jaar tot midden tachtig. Het is bijzonder mooi om samen met jong, ouder en oud bezig te zijn met het Woord van God. Hierin is immers ons enige houvast te vinden in leven en in dood. Zoals dat is verwoord in onderstaande berijming van Zondag 1 uit de Heidelbergse Catechismus, door dr. H. van ’t Veld (de gehele berijming van Zondag 1 heeft gestaan in de ‘De Hervormde Vrouw’ van januari 2013).

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Of kom eens een avond bij ons meemaken.

tabitha.jpg