Kerkbezoek, opnamen kerkdiensten

Vervoer kerkbezoek 

De zorg voor kerkvervoer per auto van gemeenteleden naar de zondagse erediensten staat onder verantwoordelijkheid van de diaconie, die de coördinatie uitbesteedt aan enkele gemeenteleden, die optreden als contactpersonen. Het vervoer is bestemd voor gemeenteleden die niet zelfstandig de kerkgebouwen kunnen bereiken. Informatie kunt u inwinnen bij onderstaande gemeenteleden:
Dorpskerk: J.P. Droogendijk tel. 0651686185
Oosterholthoeve: J. v.d. Linde tel. 038-3317467

Opnamen kerkdiensten 

Het is mogelijk dat u een kerkdienst opnieuw zou willen beluisteren. In dat geval kunt u een dienst op cd aanvragen bij

Diaken A. Westhoff

Tichlerstraat 1

8271 VD IJsselmuiden

Tel: 038 3376157

E-mail: [email protected]