Ondersteunen Voedselbank Kampen

Wist u dat er op dit moment ongeveer 180 gezinnen in Kampen/IJsselmuiden e.o. een voedselpakket krijgen van de Voedselbank Kampen?
Armoede dicht bij huis! Wij willen als gemeente van Christus graag een steentje bijdragen in het omzien naar elkaar, door voedsel in te zamelen voor de Voedselbank.

De Voedselbank Kampen is een particulier initiatief dat een schakel wil vormen tussen enerzijds de verspilling bij de levensmiddelenproducenten en anderzijds de groeiende armoede in Nederland.
Wie komen hiervoor in aanmerking? Mensen met een heel beperkt inkomen, die klem komen te zitten, hetzij door werkloosheid of schulden. De Voedselbank Kampen e.o. wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en vervolgens op gezette tijden voedselpakketten uit te delen aan huishoudens en alleenstaanden die in grote armoede leven.

Ook stelt de Voedselbank zich ten doel een bijdrage te leveren aan een verdere bewustwording binnen de Kamper samenleving met betrekking tot armoede en armoedebestrijding. De Voedselbank is bereid samen te werken met kerken en andere instellingen die willen bijdragen aan het voorkomen van acuut voedselgebrek. Zij streeft ernaar zichzelf overbodig te maken; dat doel zal gerealiseerd zijn zodra er geen doelgroep meer bestaat.

Vanuit de Diaconie is een commissie samengesteld voor een praktische invulling binnen de gemeente om het tekort aan voedsel binnen de voedselbank te verminderen en liefst op te heffen. Het ziet er helaas nog niet naar uit dat de Voedselbank op korte termijn zal kunnen sluiten. Daarom willen wij het komende jaar (jaren) de Voedselbank graag praktisch ondersteunen samen met u als gemeente.

Het inzamelen van producten voor de Voedselbank Kampen binnen onze gemeente zal plaats vinden op de eerste Zondag van de laatste maand van het kwartaal. Dus 4 x per kalender jaar.

Oosterholthoeve: de kratten staan op de zondagen in de hal van de kerkzaal. Deze worden na de kerkdienst naar de hal van de Zaaier gebracht .
Dorpskerk: Op de maandag staan er kratten van 10.00-22.00 uur in de hal van de Zaaier waar u de mogelijkheid heeft om de producten in te leveren voor de Voedselbank.

Wij nodigen u van harte uit onze actie te steunen: Commissie ondersteuning Voedselbank