Pastoraal team

Omzien naar elkaar...
ln de gemeente van Jezus Christus hebben we de opdracht naar elkaar om te zien, elkaar te helpen en te ondersteunen. We hebben de opdracht zorg te dragen voor elkaar in navolging van Christus die zegt: Ik ben in het midden van u, als één die dient.

Naar elkaar omzien kan soms zo nodig zijn, er is veel verdriet en zorg. Mensen lijden soms aan de gebrokenheid van het bestaan, zijn door omstandigheden beschadigd, vereenzaamd. Er kan een periode in je leven zijn dat je behoefte hebt aan een luisterend oor, aan iemand die een tijd met je optrekt, er voor je wil zijn, met je mee wil denken, voor je bidt...

Op deze manier wil het pastoraal team van onze gemeente er voor iedereen zijn, in het verlengde van of aanvulling op het werk van predikanten, ouderlingen en diakenen. De mensen van het pastoraal team werken onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en hebben geheimhouding beloofd.

Wanneer u/jij  behoefte hebt om zorgen of verdriet te delen, voor korte of langere tijd met iemand  van het pastoraal team op te trekken, kunt u met de coördinator of met één van de teamleden contact opnemen.

Coördinator: Barthina Dekker, tel. 06-37652583 en [email protected]