Tryfosa

Tryfosa ontleent haar naam aan Romeinen 16:12 waar staat: Groet Tryfena en Tryfosa, vrouwen die in de Heere arbeiden. Wij zijn een groep ‘jonge’ vrouwen die 1x per 14 dagen bij elkaar komen. Dit is op de donderdagmorgen van 9.15 t/m 11.15 in ‘het Baken’ naast de Dorpskerk.  De leeftijd ligt op dit moment tussen de ong. 30 en 55 jaar, maar iedereen is welkom!

Het seizoen start in september en we gaan door tot en met april. Aan het eind sluiten we het seizoen samen af met een gezellig dagje weg.

Wat doen wij zoal op een kring ochtend?
Samen zingen we mooie liederen, gaan we in gebed, lezen we een Bijbelgedeelte, degene die de inleiding verzorgt vertelt hier wat over, daarna gaan we ons, in groepjes van ong. 3 personen, verdiepen in het Bijbelgedeelte.
In de pauze drinken we een bakje koffie of thee met wat eigen gebakken lekkers erbij.  
Daarna gaan we in kleine groepjes vragen bespreken uit ‘de Hervormde vrouw’ of op een andere  manier de verwerking doen. Bijv. via kaarten op tafel, een gedicht schrijven of een collage maken.
We willen als gemeente om elkaar heen staan en met elkaar meeleven door voor elkaar te bidden en kaarten te sturen naar hen die iets te vieren hebben,  ziek zijn of met zorgen te maken hebben.

De bijbelstudies zijn te vinden in het bijbelstudienummer van het blad vrouw tot vrouw

Je bent van harte uitgenodigd om een keer te komen kijken.

We starten op donderdag 21 september. Inloop vanaf 9 u met koffie/thee in het Baken.

 

Heb je nog vragen, mail, app of bel:

Herma van der Stege

[email protected]

06-33741302

 

tryfosa-1690393981.JPG