Aandacht voor ouderen

Middagen voor ouderen

In het “winterwerkseizoen” wordt maandelijks op een woensdagmiddag vanaf 14.30 uur door de diaconie in "De Zaaier" een middag voor ouderen gehouden. Een formele leeftijdsgrens wordt niet gesteld. Degenen die dat wensen worden per auto opgehaald en thuisgebracht. De middagen staan afwisselend onder leiding van één van de predikanten. Naast meditatie en samenzang worden de middagen verder ingevuld met activiteiten als diapresentaties, lezingen en zanggroepen. Doel van de middagen is het bevorderen van de ontmoeting tussen (eenzame) oudere gemeenteleden. Mededelingen hieromtrent worden in het kerkblad vermeld.

Bezoeken aan ouderen 

Ten behoeve van het bezoekwerk in de gemeente is onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad een bejaardenbezoekcommissie ingesteld. De werkzaamheden van deze commissie vinden plaats in overleg met de diaconie. Het bezoekwerk is gericht op alleenstaande ouderen van 70 jaar en ouder alsook echtparen van 75 jaar en ouder.

Het bezoekwerk heeft tot doel: het tonen van persoonlijke belangstelling voor de ouderen, het aanbieden van eenvoudige hulp, het signaleren van pastorale nood en het eventueel inschakelen van de (wijk)ouderling en/of (wijk)predikant.

De ouderen worden minimaal 6 x per jaar bezocht en indien dat nodig en mogelijk is wat vaker.

Het blad ‘Lichtspoor’ wordt één keer per twee maanden afgegeven. Tevens ontvangen de betreffende gemeenteleden rondom hun verjaardag, namens de Hervormde gemeente, een kleine attentie.

Bootreis

Jaarlijks wordt in de maand juni een bootreis georganiseerd ten behoeve van de gemeenteleden vanaf de AOW leeftijd. Aan de bootreis kunnen enkel gemeenteleden van de Hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst deelnemen. Doel van de bootreis is o.a. het bevorderen van de ontmoeting tussen (eenzame) oudere gemeenteleden.