Collectebonnen

Hiermee word contact opgenomen als er vragen over de bestelling zijn

Vul hier uw IBAN nummer in

18.20

25.60

36.00

55.00

Het totaalbedrag wordt van uw rekening afgeschreven. Hiervoor dient u eenmalig een ondertekende doorlopende machtiging in te leveren bij het college van kerkrentmeesters. Het formulier voor een doorlopende machtiging is op deze website te downloaden.


De doorlopende machtiging
Om in de toekomst makkelijk collectebonnen te kunnen bestellen is het nodig dat u ons een eenmalige machtiging verleent om toekomstige bestellingen voor collectebonnen in behandeling te kunnen nemen: de zogenaamde 'Doorlopende machtiging'. Deze machtiging is noodzakelijk voor zowel bestellingen d.m.v. het papieren als het digitale bestelformulier.
Via de onderstaande link kunt de machtiging downloaden, printen, invullen en ondertekenen. Vervolgens deponeert u de machtiging in de brievenbus bij de ingang van verenigingsgebouw De Zaaier. U kunt uw machtiging uiteraard op ieder moment intrekken. Dit kunt u doen door een mail naar het Kerkelijk Bureau te sturen.

Het machtigingsformulier kunt u hier downloaden.

Collectebonnen bestellen
Het papieren bestelformulier
U kunt uw collectebonnen aankopen d.m.v. een ingevuld en ondertekend bestelformulier. Vervolgens deponeert u de bestelling in de brievenbus bij de ingang van verenigingsgebouw De Zaaier. Extra blanco bestelformulieren kunt u hieronder downloaden of tijdens openingstijden ophalen bij het Kerkelijk Bureau. Om u de collectebonnen thuis te kunnen bezorgen moeten we wel in het bezit zijn van een door u ondertekende doorlopende machtiging, zie hierboven.

Het bestelformulier in kunt u hier downloaden in pdf-formaat.
Gemakkelijker is het om de collectebonnen digitaal te bestellen. Vult u daarvoor het digitale bestelformulier op deze pagina in. Ook nu moeten wij in het bezit zijn van een door u ondertekende eenmalige doorlopende machtiging om u de collectebonnen thuis te kunnen bezorgen.