Jeugdwerk algemeen

Als de HEERE het zegent, is het jeugdwerk een middel dat er aan bijdraagt dat kinderen en jongeren tot persoonlijk geloof in de Heere Jezus Christus komen. Het jeugdwerk helpt om hen bij Zijn Woord te bewaren, zodat jongeren als jonge christenen hun roeping volgen in kerk en samenleving. Daarnaast draagt het jeugdwerk bij aan onderlinge contacten en ontmoeting van de jeugd.

Het jeugdwerk tot 12 jaar (zondagsschool en jongens- en meisjesclubs) valt onder de verantwoordelijkheid van de beide wijkkerkenraden gezamenlijk.

Het 12+ jeugdwerk is wijkgebonden. De beide tienerclubs Eljada, 16+ jeugdvereniging Obadja en het zaterdag(avond) jeugdwerk vallen onder de verantwoordelijkheid van wijkkerkenraad I.

Elk jaar ontvangen we als wijkkerkenraad een jaarverslag m.b.t. het 12+ jeugdwerk wijk I. Daar zijn we dankbaar voor en het geeft een goed beeld van wat er gebeurt.