Anbi

De Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst en haar diaconie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van beschikkingen die door de belastingdienst zijn afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. Per 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen transparant online zijn: voor iedereen moet te controleren zijn wat doel en beleid is van deze instellingen, wie de bestuursleden zijn en hoe zij worden beloond. Ook moet een verkorte staat van baten en lasten worden gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2016 moeten ook kerkgenootschappen zoals de Protestantse Kerk Nederland met haar gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels voldoen.

ANBI rapport

2022

ANBI publicatie 2022

2021

Jaarrekening Diaconie 2021
Jaarrekening CvK 2021