Deel je geloof met een lied uit je hart.


Psalm 68 vers 10
,

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Deze psalm heeft een bijzondere plek in ons leven, want al generaties lang wordt deze psalm in onze familie gezongen, in blijde en droevige dagen. Ik herinner me als kind, dat opa deze psalm uit volle borst meezong tijdens een verjaardag. Er werd op het orgel gespeeld en alle ooms en tantes zongen mee. Dit maakte echt indruk! En zo gebeurde nog menig verjaardag.

Deze psalm hoort bij onze familie, want nog steeds zingen we op de familiedag: ‘Geloofd zij God met diepst ontzag’.

Het zijn ook hele mooie woorden: ze vertolken een levendige geloofsrelatie met God, van lof en dank, van eerbied voor de Heere, van diep geloofsvertrouwen voor nu en de toekomst!

Onze zaligheid…. Wat kan het een strijd geven in ons leven om dit te mogen geloven. Als we zien op onszelf dan is er zonde en tekort. De wet veroordeelt ons. Wat een wonder als de Heilige Geest het licht op Christus werpt. Waar Hij Zich aan ons hart bekend maakt in het Evangelie enwordt verstaan: Die God is onze zaligheid.

Dan wordt het advent:

Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den HEER
Mijn Zaligmaker noemen!

 

Henk en Paulien Snel, IJsselmuiden.