Nieuws gemeentebreed

Ook dit jaar wordt er weer de jaarlijkse oliebollenactie gehouden.

In de flyer leest u welk project we hiermee ondersteunen en hoe u de oliebollen kunt bestellen.

Wijzigingen t.b.v. de gemeentegids of de website

Deze gelieve u door te geven aan De webmaster e-mail webmaster@dorpskerk.com  e.e.a. om de informatie zo actueel mogelijk te houden.

 

Alvast bedankt!

Op vrijdag 2 november zal er weer een gezamelijke Reformatie Herdenking in de Dorpskerk gehouden worden. 
ds. D. W. Tuinier zal de opening verzorgen. Na de lezing van ds L de Wit zal het Vocaal Ensemble Magnificat voor ons zingen, maar er is ook samenzang. De afsluiting wordt verzorgt door ouderling H van Ittersum.
Een prachtige avond, voor het hele gezin, die u niet mag missen.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de flyer.