Nieuws wijk I

Elk jaar rond Pasen wordt er in Hoorn een folderactie georganiseerd. Dit jaar zal deze worden gehouden op D.V. zaterdag 20 april. Jongeren èn ouderen worden uitgenodigd om mee te doen. Ook groepjes jongeren uit kerkelijke gemeenten en jeugdverenigingen zijn hartelijk welkom.

Hoe ziet zo’n folderactie eruit? ’s Ochtends om 9.00 uur beginnen wij samen de dag met een korte overdenking en gezamenlijk gebed. Om 10.00 uur worden de plattegronden en de folders uitgereikt en kunnen de groepen op pad gaan. Van 12.30 uur tot ongeveer 13.15 uur is het lunchtijd en kan iedereen zijn meegebrachte lunchpakket gebruiken. Voor koffie, thee en een kom soep wordt gezorgd. Daarna gaan de groepen weer op pad. Rond 16.00 uur is de folderactie afgelopen en sluiten wij samen de dag af. Wil jij, wilt u meehelpen?

Deze actie is ook een waardevolle gelegenheid om samen naar Hoorn te rijden en samen praktisch bezig te zijn met Evangelisatie! Als u of jij dat wilt, geef dat dan uiterlijk maandag 15 april door aan ouderling-kerkrentmeester Van Dijk via coenraadvandijk80@gmail.com. Van hem krijgt u dan meer info. Het zou fijn zijn als op zaterdag de 20e een grote groep vrijwilligers klaar staat om te helpen. Doe mee!

De Heere roept ds. Lubbers naar Woudenberg, zodat hij het beroep naar de Hervormde gemeente Woudenberg (wijkgemeente 1) heeft aangenomen. Dat betekent tevens dat ds. Lubbers bedankt heeft voor het beroep dat de Hervormde gemeente Ede (wijkgemeente Sionkerk) heeft uitgebracht. Een besluit waarbij onze gedachten vermenigvuldigen en dat in de drie betrokken gemeenten heel verschillend zal zijn ontvangen.

We belijden dat onze goede God verkondigers van de zeer blijde Boodschap zendt tot wie Hij wil en wanneer Hij wil, opdat de mensen tot het geloof worden gebracht. Laten we elkaar bemoedigen met de woorden uit 1 Petrus 1: 25 ‘Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.’ En wordt gelukkig… zondag aan zondag! We hopen op en bidden om nog gezegende maanden met ds. Lubbers en zijn gezin! ‘Rust mijn ziel, uw God is Koning!’

Dominee Nap heeft bekend gemaakt waar hij de bijbellezingen over hoopt te houden. Ook tijdens het seizoen bent u van harte welkom bij de bijbellezingen en/of één van de kringen. Data en meer info is te vinden op deze pagina.