Nieuws wijk I

  Samen met 60 andere jongeren mocht ik in de afgelopen periode weer naar Kerkrade voor evangelisatie.

Als we aankomen bij het kamphuis is er meteen al herkenning, ondanks dat we elkaar nog niet allemaal kennen. Samen zijn we toch één in ons verlangen om getuige te mogen zijn! We zien er allemaal ook tegenop, en toch mogen we in deze week ervaren dat het God Zelf is die aan het werk is in deze stad. We mogen zien dat de gesprekken huis-aan-huis en de kinderclubs mogen bijdragen aan de groei van Gods Koninkrijk. Moeders die net zo hard meedoen met de kinderen tijdens de kinderclub om de Bijbeltekst te leren, vragen stellen via de kinderen, omdat ze de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Een oudere buurman die graag mee wil doen met de kinderclub in één van de wijken, een vader die vraagt of we voor hem willen bidden omdat hij ziek is en graag zijn leven in Gods dienst wil stellen. Kinderen die tijdens de clubs oprecht willen weten hoe ze vergeving van zonden kunnen krijgen. We mogen ze leren Bijbellezen en bidden.

Het zijn de dingen die ons deze week mogen bemoedigen en vreugde geven, ondanks de dichte deuren die er ook zijn, de afwijzing van Jezus Christus, boosheid die we tegenkomen in de gesprekken. 's Avonds mogen we samen de lof aan Hem toezingen. Alle lof, dank en eer aan Hem!

Rieneke van Dorsten

De eerste stappen m.b.t. het beroepingswerk zijn gezet en als kerkenraad zijn we dankbaar voor de voortgang:

  • We hebben de Algemene Kerkenraad toestemming gevraagd om te mogen gaan beroepen en die toestemming is verleend.
  • In onze kerkenraadsvergadering van 3 juli jl. hebben we de profielschets voor de te beroepen predikant vastgesteld.
  • Aan het breed-moderamen van de classis is toestemming gevraagd om te mogen beroepen. Bij de aanvraag is de profielschets meegestuurd, evenals de aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring. Op 17 juli is de gevraagde toestemming verleend en is de solvabiliteitsverklaring afgegeven.
  • Aan het secretariaat beroepingswerk is advies gevraagd en verkregen.
  • Belijdende leden van wijkgemeente I hebben tot en met 23 augustus 2019 gelegenheid om aanbevelingen in te dienen bij de scriba van de kerkenraad. Met het oog op de zomervakantie is dat een lange periode. Desgewenst kunt u bij de scriba de profielschets opvragen en een lijst met beroepbare predikanten en proponenten. Op voorgestelde wijze hopen we D.V. in september een groslijst te kunnen opstellen en een hoorcommissie te laten uit gaan.

Tijdens de afscheidsdienst bent u door zowel ds. Lubbers, als door ds. Harteman en ouderling Bouma opgeroepen om het beroepingswerk in uw voorbede te gedenken. Dat onderstrepen we graag nog eens, want aan Zijn zegen is alles gelegen!

Ook in vacaturetijd hopen we - in afhankelijkheid van de Heere - op goede wijze invulling te geven aan het pastoraat. Uiteraard kunt u daarvoor terecht bij uw sectie-ouderling!

Hebt u een specifieke vraag, dan kunt u contact opnemen met ouderling Meuleman (tel. 06 – 26764988 of mail: w.meuleman@telfort.nl), die als aanspreekpunt voor het pastoraat fungeert. Via hem lopen ook de contacten met ds. Harteman, die onder meer beschikbaar is voor (crisis)pastoraat, rouwdiensten en begrafenissen.

Van D.V. 19 juli tot en met 9 augustus heeft ds. Harteman vakantie en die weken kunnen we in urgente situaties een beroep doen op onze oud-predikant ds. Van der Velden.  We zijn dankbaar dat ds. Harteman zijn al jarenlange werk onder ons wil voortzetten en dat ds. Van der Velden bereid is stand-by te zijn!

Verzoeken om voorbede kunt u op dezelfde wijze indienen of naar de scriba mailen. De scriba wil deze graag uiterlijk op de vrijdag en vóór 18.00 uur hebben.

We hopen niets te missen, maar helpt u ons gerust herinneren als we iets (dreigen te) vergeten!

Enig idee wat er zoal in het 12+ jeugdwerk gebeurt? Het jaarverslag geeft een prachtig beeld!

Als kerkenraad hebben we met dankbaarheid kennisgenomen van het  jaarverslag over het seizoen 2018-2019. We delen het verslag graag met u en jou. Ook de gedrevenheid van en het enthousiasme bij de leiding is een groot goed en stemt dankbaar. 

Ouders, ook uw kinderen zijn van harte welkom!
Jongeren, kom eens naar tienerclub Eljada en JV Obadja als DV in september de uitnodiging in de bus valt en beleef het mee!  


Klik hier of op de foto om naar het album te gaan...

Met ruim 75 fietskilometers in de benen, kwamen we maandagochtend 6 mei voldaan, dankbaar en ‘zo moe als een koe‘ weer terug in IJsselmuiden na een onvergetelijk kampweekend. Gelukkig valt er nog veel te herkauwen…

Vrijdag 3 mei vertrekken we in een lange sliert – voor het eerst per fiets – richting ’t Loo Oldebroek. Er staat een stevige bries, maar over de windrichting hebben we niets te klagen. Daarom maken we een flinke omweg via de Molenbrug en een extra lus via de PZ naar de Kamperstraatweg. Het mag de pret niet drukken en binnen het uur zijn we bij de bosrijke kamplocatie 'het Buitencentrum'. De befaamde Macaroni van Bert en Rieneke van Dorsten is in no time verorberd en nadat de omgeving is verkend, de toestellen en sportvelden zijn geprobeerd, duiken we in het thema ‘Leer van de koeien…’ door een Sing in met prachtige liederen. Daarna lopen we in groepjes een route door het pikdonkere bos, op zoek naar felbegeerde puzzelstukjes, die we van de meest vreemde ‘bosjesmannen’ krijgen… Omdat de ontmoeting nog wel eens wat onverwacht plaats vindt, is het meidengegil tot in de verre omtrek te horen… Niet zo gek toch?