Nieuws wijk II

Op zaterdag 28 maart 2020 organiseert de Evangelisatiecommissie Wijk 2 Oosterholthoeve,

een klussendag voor medemensen die praktische of sociale hulp goed kunnen gebruiken.

Graag willen we  datgene wat we hebben ontvangen gaan delen met hen die dat nodig hebben.

 

Wij werken samen met de st Present Kampen.  https://stichtingpresent.nl/kampen

Present wil kerken en kringen helpen, om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen (over de eigen kerkmuren heen).

Hiervoor vragen wij uw/jouw medewerking!
Dit keer dus geen oproep om geld te doneren, maar heel praktisch:

een (dag)deel  van uw/ jouw tijd. (Micha 6:8).

Wij streven ernaar om net als Jezus,  bewogen te zijn met de mensen om ons heen.

 

Het zou fijn zijn als een grote groep gemeenteleden hieraan zou willen meedoen, zodat er flink wat werk verzet kan worden. En natuurlijk is het ook een gelegenheid bij uitstek, om de band als gemeenteleden onder elkaar te versterken.

Wat is er allemaal te doen?

Praktische projecten: van alles, zoals:helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van verwilderde tuin, schilderen van een woning, etc.etc.

Sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, bezoeken van oudere alleenstaanden,het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen etc.

St Present coördineert de (klus)adressen, waar wij ons als groep in gaan zetten.

U/jij kunt je opgeven door te mailen naar :   klussendagwijk2@hotmail.com

Of stuur een app   naar  de werkgroepleden.

Bij opgave graag naam, tel nummer en mail vermelden.

Voor informatie kunt u terecht bij 1 van de werkgroepleden.

Wil Jan de Jong           06-41629362

Bart Limburg               06-42012349

Helmich ten Brinke     06-46653306

klik hier voor het opgaveformulier en mail dit naar: 

klussendagwijk2@hotmail.com

WhatsApp is erg geschikt voor het versturen van actuele, korte berichten. Nog niet aangemeld? Doe deze twee eenvoudige stappen:

  1. Voeg het nummer 0620277535 toe aan het adresboek van uw telefoon met als naam ‘Wijk2Bericht’
  2. Stuur daarna in WhatsApp de tekst ‘WIJKBERICHT AAN’ naar Wijk2Bericht.

Als u een boodschap hebt voor deze verzendlijst, kunt u dat via de app doorgeven.

 

In de huisbijbelkringen behandelen we dit seizoen de Bijbelboeken Jozua en  Richteren. Het boek Jozua hebben we in de eerste maanden behandeld. Erg boeiend om te zien hoe God Zijn weg gaat met Zijn volk. Soms ook heel moeilijk voor ons om te volgen. Ondanks dat weten en geloven we dat Gods weg de beste is, hoe ingewikkeld soms ook. Vanaf februari gaan we bezig met het boek Richteren. Voor ons heel fijn dat op de sprekersavond ds. Dennis van der Zee komt spreken over dit Bijbelboek komt inleiden en het ook toepassen op ons eigen leven. Daarna zullen we in groepen een aantal vragen bespreken en aan het eind van de avond afsluiten met een hapje en een drankje.

Deze avond is iedereen welkom, ook als je niet aan een HuisBijbelKring deelneemt! Wees welkom!

Deze avond zal D.V. woensdag 5 februari 2020 plaatsvinden van 19:45 uur (inloop: Vanaf 19.30 uur) tot ca. 21.30 uur.

Iedereen van harte Welkom!

We zijn opzoek naar jou! Vindt je het leuk om mee te doen en mee te denken met de jongerendienst, meldt je dan aan!

Of je nu op de voorgrond of op de achtergrond wilt mee doen, alles is mogelijk! Met jouw inbreng kunnen we de diensten dichterbij jongeren brengen.

Bij vragen kun je een berichtje sturen naar 1 van de jeugdouderling of een mailtje sturen naar: jongerendienstendorpskerk@gmail.com

De eerst volgende jongerendienst is zondag 6 oktober om 16.00 uur!Klik hier om de foto's te bekijken van de gemeentedag wijk II

Een aantal leidinggevenden van de oppas+ in de Oosterholthoeve gaat stoppen. Aanvulling van het team is nodig om de frequentie van oppassen voor ieder prettig en in balans te houden. We zijn op zoek naar minimaal 3 mensen die 1 keer in de ca. 10 weken leiding willen geven aan oppas+.

Hiervoor zoeken we mensen met ervaring/affiniteit in het onderwijs en/of ander kinderwerk. Voor meer info en opgave kan je terecht bij Geja Felix geja@famfelix.nl 06-30999979.

Laat dit belangrijke stukje niet alleen aan anderen over, maar help mee bij de basis van de geloofsontwikkeling van de kleuters van de gemeente.

 

Op weg naar je werk – in de auto, de trein of op de fiets – kun je iedere werkdag een Bijbellezing en overdenking beluisteren met de Bijbelpodcast _Eerst Dit._ Gebruikers kunnen zich gratis aanmelden via WhatsApp, en krijgen dan iedere werkdag om 6.00 uur een audiobericht via WhatsApp, dat met één druk op de knop te beluisteren is. Hiermee maken ze het luisteraars zo gemakkelijk mogelijk. Een goed begin van de dag.

De overdenkingen – meestal aan de hand van het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap – komen uit de koker van vijf personen:

Eva-hoofdredacteur Minella van Bergeijk, ds. Dirk de Bree, ds. Hanneke Ouwerkerk, ds. Jan-Maarten Goedhart en dr. Kees van Ekris. De podcast Eerst Dit is een initiatief van de EO en de IZB, een organisatie voor zending in Nederland binnen de PKN.

Aanmelden voor de Bijbelpodcast doe je zo: Ga daarvoor naar de website Eerstdit.nl. [1] Of pak je telefoon, zet 06-10021090 in de contactenlijst en app vervolgens naar dit nummer: ‘Podcast Aan’.

Links:

https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit/