Dure tijden en hoe u hiermee om kunt gaan

Geplaatst op onder Gemeentebreed

Het zal niemand ontgaan: het leven is de afgelopen tijd een stuk duurder geworden. De prijzen stijgen, van de boodschappen en van energie. Voor u en jou zorgt dat er misschien wel voor dat u de eindjes nog maar moeilijk of niet meer aan elkaar kunt knopen. Dat kan zorgen en spanning geven.

In de gemeente, als lichaam van Christus, is het onze roeping ook hierin met elkaar mee te leven, elkaars lasten te dragen en elkaar met raad en daad bij te staan. Dat doen we allereerst door u in dit bericht te informeren over de praktische ondersteuning die de Energiebank biedt. Hier zijn ook leden van onze gemeente bij betrokken. Daarnaast geven we door wat de gemeente Kampen aanbiedt. Als derde vertellen we u hoe we als diaconie en gemeenteleden iets voor u en voor elkaar kunnen betekenen. Voor alle duidelijkheid merken we op dat we als diaconie geen verantwoordelijkheid afschuiven. In tegendeel. We willen wel graag tips geven waar u mogelijk wat aan heeft.

Praktisch

Als u energie bespaart, dan bespaart u nu ook hoge kosten. Weet u hoe u dit kunt doen?

De Stichting Energiebank Kampen wil huishoudens helpen om te besparen op hun energiekosten. Als u zich aanmeldt, komt een energiecoach bij u thuis om u advies te geven over energiebesparing. Denk aan mogelijkheden als de thermostaat een graadje lager zetten (als dat nog kan) en stand-by apparaten zo vaak mogelijk uitzetten, enzovoort. Bij energiebesparing is te denken aan een tochtstrip, isolatiemateriaal, energieverbruikmeters en slimme thermostaten.

Vrijwilligers verstrekken hulp bij het doorvoeren van de energiebesparende maatregelen. De hulp is gratis als u een minimuminkomen heeft. U ontvangt een bespaarpakket met bijvoorbeeld radiatorfolie en LED-lampen. Dit pakket wordt kosteloos geïnstalleerd. Als u meer verdient, wordt u om een donatie gevraagd.

De Energiebank is telefonisch bereikbaar op nummer 06-570 19 558 of per mail: [email protected] Zie ook https://www.energiebanknederland.nl/de-energiebank/energiebank-kampen/

Overzichtelijke tips voor wie zelf aan de slag wil met energiebesparing zijn zien via https://www.gagoed.nl/071-goed-tips/ https://www.gagoed.nl/7-energietips/ https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/

Ondersteuning gemeente Kampen

Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom kunt u in bepaalde gevallen eenmalig een energietoeslag krijgen via gemeente Kampen. Krijgt u de toeslag niet automatisch? Vraag de toeslag dan aan bij de gemeente. Zie https://www.kampen.nl/energietoeslag-aanvragen Op deze site staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toeslag. Heeft u geen recht op energietoeslag, maar komt u wel in de problemen door de hoge energieprijzen? Meldt u zich dan alsnog bij de gemeente. Dan kijkt de gemeente samen met u of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

De gemeente Kampen biedt daarnaast ook diverse vormen van ondersteuning voor als u een laag inkomen heeft. Hiervoor zijn er verschillende regelingen. Denk bijvoorbeeld aan kwijtschelding van belastingen en heffingen, een bijdrage bij hoge zorgkosten, een ‘meedoenbon’ en een regeling ‘Samen voor alle kinderen’. Het hangt onder andere van uw inkomen af of u van een regeling gebruik kunt maken. Een en ander is te lezen via: https://www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de balie Inkomen en zorg. De balie in het stadhuis is dagelijks zonder afspraak open van 9.00 tot 12.30 uur. U kunt ook bellen van 8.30 tot 17.00 uur

(vrijdag tot 16.00 uur) via telefoonnummer 14 038 (keuze 1) of een e-mail sturen naar [email protected].

Ondersteuning bij financiële zorgen

Als u zich zorgen maakt, als u merkt dat u te maken krijgt met betalingsachterstanden of (dreigende) schulden, aarzel dan niet en vraag op tijd hulp. Deze problemen kunnen in de huidige tijd iedereen overkomen, dus het is echt niet iets om u voor te schamen. En, hoe eerder u contact op neemt, hoe beter u geholpen kunt worden.

Een stap naar hulp en advies die u kan zetten is het contact opnemen met Financiën op Koers. Dat is een samenwerkingsverband tussen de organisaties: De Kern, Humanitas en de gemeente Kampen. Zij geven hulp en advies bij financiële zaken. Als u in gesprek wilt over uw financiële situatie, dan kunt u zich aanmelden via de website www.financienopkoers.nl of via telefoonnummer 038-3335924. U kunt ook appen via het nummer 06-10272050.

Tips voor besparing op huishoudelijke kosten in het algemeen zijn te vinden via: https://www.nibud.nl/

Daarnaast kunt u ook contact opnemen met onze diaconie. Vanouds is een belangrijke taak van de diaconie financiële ondersteuning van gemeenteleden bij (dreigende) financiële problemen. In de praktijk blijken gemeenteleden het moeilijk te vinden om met hun financiële problemen aan te kloppen bij de diaconie. Dat is jammer. Het is beslist niet nodig om een drempel te ervaren. De diaconie is er immers voor.

Voor financiële ondersteuning kunt u telefonisch, schriftelijk of per email contact opnemen met één van de diakenen. Op de gemeentelijke site staat bij elke diaken zijn telefoonnummer vermeld. De telefoonnummers van de voorzitter, secretaris en penningmeester kunt u vinden bovenaan de rubriek ‘Diaconie’ in het kerkblad. Ook kunt u de hulp van de diaconie inroepen via uw wijkpredikant, uw wijkouderling of uw pastoraal werker.

Uw gegevens worden met de grote zorgvuldigheid behandeld en blijven strikt geheim. In notulen wordt uw naam niet vermeld, zodat buiten de diakenen niemand weet wie ondersteuning van de diaconie ontvangt. Op de volgende pagina van de website staat nadere informatie over financiële ondersteuning en ondersteunende instanties vermeld: https://www.dorpskerk.com/organisatie/diaconie/aanvraag-financiele-ondersteuning

Wat u voor anderen kunt doen

Wordt u of jij zelf niet geraakt door de hoge prijzen en wilt u/jij iets betekenen voor anderen? Ga eens na of u of jij mensen in de omgeving hebt die praktische hulp of advies kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan ouderen of chronisch zieken. Wijs hen op de mogelijkheden die genoemd zijn in dit stukje of breng hen als dat nodig is in contact met de diaconie. Laten we zo als gemeente naar elkaar omkijken!

De Energiebank Kampen kan nieuwe energiecoaches gebruiken. Als diaconie staan we van harte achter dit initiatief! Heeft u of heb jij tijd over om heel concreet en praktisch onze naaste te helpen, informeer dan bij de Energiebank. Dat kan telefonisch (06 570 19 558) of per e-mail: [email protected]. Het spreekt vanzelf dat we hiermee heel veel kunnen betekenen in de huidige energiecrisis!