Gebedsbrief

Geplaatst op onder Gemeentebreed

Het Coronavirus kwam heel dichtbij. Iedereen kent wel mensen die iemand verloren hebben, of die in de familie met ziekte en zorg te maken hebben. Daarnaast zijn er ook in onze gemeente mensen die in de zorg werken. We willen het gebed en meeleven graag aanmoedigen.
Vanuit beide wijken is daarom begin april 2020 besloten om te starten met een gebedsbrief.
Op maandag kunt u een mail ontvangen met de voorbede van de voorgaande zondag. In de loop van de week verzenden we zo nodig nog een update.
Wilt u ook op deze manier op de hoogte zijn van lief en leed in de gemeente, stuur dan een mail naar: [email protected] met als onderwerp "aanvraag ziekenlijst"

U kunt vervolgens aangeven of u de mail eenmalig wilt ontvangen, of gewoon automatisch in de komende periode. 

Het aanvragen van voorbede blijft gewoon via predikant, scriba of wijkouderling verlopen. Ook wanneer u ernstig ziek thuis bent mag u dat gerust doorgeven. Het kan soms al fijn zijn als uw ouderling of dominee er gewoon van weet. We overleggen altijd met u of er voorbede gedaan mag worden. Als dat wordt toegestaan komt uw naam en adres ook in de gebedsmail.