Opbrengst Actie Kerkbalans

Geplaatst op onder Gemeentebreed

Het College van Kerkrentmeester deelt mee dat in het kader van de Actie Kerkbalans aan toezeggingen tot nu toe het bedrag van € 455.035,-- binnen is gekomen.

Allen daarvoor hartelijk dank, bovenal lof en dank aan God de Heere.

Ook alle vrijwilligers bedankt voor het rondbrengen en weer ophalen van de formulieren.